CISAC lanserar gratis online-kurs om upphovsrätt

Den globala upphovsrättsorganisationen CISAC, där Bildupphovsrätt finns representerade i ledningen, har tillsammans med den brittiska utbildningsplattformen FutureLearn skapat en unik, kostnadsfri utbildning om upphovsrätt. Kursen som hålls helt online kommer att öppna den 20 mars. 

 

"Exploring Copyright: History culture industry" är fyra veckor lång, på engelska, vänder sig till yrkesverksamma, studenter och andra som är intresserade av att veta mer om upphovsrätt och dess historia från renässansen till idag. 

 

Läs mer och anmäl dig på 

https://www.futurelearn.com/courses/exploring-copyright/

 

 

Om CISAC
CISAC arbetar med upphovsrättsfrågor och påverkar utvecklingen internationellt och regionalt. Här ingår organisationer som STIM GESAC SACEM BIEM och andra musiksällskap liksom upphovsrättsorganisationer som företräder litterära och konstnärliga upphovspersoner. Bland annat har CISAC ett 50-tal bildorganisationer som medlemmar. CISAC skapar tekniska standards för att enklare kunna representera rättigheter från andra länder och överföra ersättningar till rätt person internationellt. CISAC har sitt huvudkontor i Paris och ordförande är musikern Jean-Michel Jarre. Bildupphovsrätt finns representerade i styrelsen. Läs mer om CISAC på www.cisac.org 

 

2017-03-17