Förfalskade Lena Cronqvist-flickor i omlopp

 
Bildupphovsrätts medlem Lena Cronqvist har kontaktat oss med information om att det förekommer förfalskade kopior av hennes bronsvarianter av Flicka i skål. Förfalskningarna kommer ifrån det New York-baserade gjuteriet Empire Bronze, där Cronqvist tidigare har gjort auktoriserade gjutningar.

 

Vi ber er vara uppmärksamma på små skulpturer från denna konstgjutarfirma i synnerhet de som är märkta med Lena Cronqvist AP 1/1 (dvs hela namnet). På grund av den lilla storleken har Cronqvist själv alltid signerat de små bronserna endast med initialerna L.C. samt numrering och datering. Möjligen kan även andra Lena Cronqvist-förfalskningar från detta gjuteri förekomma.

 

2017-06-30