Konstnär fick rätt till högre ersättning

En av Bildupphovsrätts medlemmar fick nyligen sin TV-ersättning höjd från 10 000 kr till 36 000 kr.

 

Det var under hösten 2015 som ett stort antal av konstnärens videoverk användes av TV-bolaget i en dokumentär. Videoverk ska förhandlas separat och ingår inte i några generella avtal. Först fick konstnären ingen ersättning alls från bolaget men efter att Bildupphovsrätt kontaktat dem kom beskedet att de själva skulle höra av sig konstnären gällande användningen. Ett erbjudande om 10 000 kronor skickades hem i form av avtal till konstnären. Men medlemmen vände sig till Bildupphovsrätt och funderade om inte ersättningen var alldeles för låg? Det var den absolut ansåg en handläggare och inledde en förhandling med bolaget. Konstnären borde få minst dubbla ersättningen eftersom det är vad det hade kostat om de ansökt om licens den vanliga vägen.

 

Efter en tids förhandling kom till slut ett bud á 36 000 kronor från TV-bolaget som medlemmen och Bildupphovsrätt tyckte var okej.
 

 – Vår medlem är så klart väldigt glad för detta säger Bildupphovsrätts handläggare.

 

Vi har valt att låta konstnären vara anonym.

 

2017-02-02

 

Bli medlem