Nominering till Bildupphovsrätts styrelse

Bildupphovsrätts styrelseledamöter och suppleanter väljs på årsstämman den 2 juni i år. Styrelseledamöterna nomineras dels av de organisationer som är medlemmar i Bildupphovsrätt och dels av individmedlemmarnas ombud. Ombuden för individmedlemmarna ska nominera två ledamöter till styrelsen: 
 

•    en som företräder verksamma upphovspersoner och 
•    en som företräder dödsbo efter avlidna upphovspersoner. 
 

För varje ledamot ska också en suppleant utses. Det är individmedlemmarnas ombud på årsstämman som nominerar de två styrelseledamöterna och suppleanterna. Du har nu möjlighet att föreslå personer du tycker skulle vara lämpliga att nominera till styrelsen. 

 

Gör så här: 
För att komma med förslag måste du vara verksam upphovsperson och medlem i Bildupphovsrätt. Du kan också vara företrädare för en avliden upphovsperson och medlem i Bildupphovsrätt. 

 

Skicka in ditt förslag till bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se Ange namn på den eller de personer som du skulle vilja se som styrelseledamot i Bildupphovsrätt. Skriv ”förslag till nominering” i ämnesraden. Vi vill ha ditt förslag senast den 20 april 2017

 

För närvarande representeras individmedlemmarna i styrelsen av Åsa Berndtsson, ordförande, och Jacob Derkert (representant för medlemmar med ärvda rättigheter). Personlig ersättare för Åsa Berndtsson är Nilsmagnus Sköld. Ersättare för Jacob Derkert är vakant. 

 

Läs mer om hur styrelsearbetet fungerar i Bildupphovsrätts stadgar.

 

2017-04-03