November månads nykomlingar

Bildupphovsrätt fortsätter att växa och nu i november månad har flera nya konstnärer, fotografer och tecknare (eller deras arvingar) valt att gå med i Bildupphovsrätt. Vi är stolta över att fortsättningsvis få representera denna skara bildskapare.

 

Från och med nu kan vi alltså utfärda tillstånd till er som vill använda verk av upphovspersonerna i listan. Licens- och avtalskunder kan börja använda verken direkt och redovisa användningen i efterhand.

 

Löf, AnnMari
Noris, Bibi
Kinell, Kia
Assarsson, Kristina
Elggren, Sara
Säfwenberg, Ewa
Lux, Stanislaw
Andersson, Christina
Blomqvist, Catrin
Barstorp, Erik
Olsson, Anders Gunnar
Thörn Legzdins, Annika
Gassemlo, Nima
Csikos, Tibor
Salander, Anna
Kozlowski, Martin
Taminen Meuller, Ann-Mari
Johansson, Kjell

 

Arvingar och rättighetshavare efter avliden upphovsperson: 

 

Morissem Tor

 

 

2017-12-05