Ny lag ska ge förstärkt följerätt

Regeringen föreslår att bild- och formkonstnärers rätt till ersättning stärks i samband med att deras originalverk säljs vidare på konstmarknaden. Nu ska Lagrådet granska regeringens förslag.

 

– Genom regelskärpningarna som regeringen nu föreslår kommer betalningen av ersättningen till konstnärerna att öka. Det här gynnar också alla konsthandlare som redan i dag gör rätt för sig eftersom den skärpta redovisningsskyldigheten bidrar till konkurrens på lika villkor säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

 

Konstnärer som arbetar med bild och form har rätt till en särskild ersättning som kallas följerätt. Ersättningen betalas när ett exemplar av deras originalkonstverk säljs vidare av till exempel en konsthandlare. I dag går konstnärer miste om en stor del av sin ersättning på grund av uteblivna redovisningar av försäljningar och uteblivna betalningar. Konstnärer verksamma inom branschen bedöms sammantaget gå miste om miljontals kronor varje år.

 

För att komma tillrätta med det här problemet föreslår regeringen skärpta regler för konsthandlare och auktionsföretag. De ska vara skyldiga att självmant lämna uppgifter om försäljningar senast vid en fast tidpunkt varje år och betalningen av ersättningen ska också ske senast vid en fast tidpunkt varje år. Tack vare förslagen får man en bättre kännedom om vilka som kan vara skyldiga att betala ersättning och den som inte betalar i tid riskerar att få betala dröjsmålsränta.

 

– Detta är ett förslag som konstnärernas intresseorganisationer har drivit länge. Vi har lyssnat. Vi tar nu ett tydligt steg för bättre villkor för Sveriges konstnärer säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

 

Åsa Berndtsson, Bildupphovsrätts ordförande, är glad över beskedet 

- Det är inte en dag för tidigt, vi konstnärer har gått miste om ersättning under mer än tio år.  Nu ser vi fram emot att lagen går igenom fullt ut. Konstnärer måste få del av det stigande värdet på den konst de själva skapat. Lagen om följerätt har funnits sedan 1995 och trots det har konstnärerna hittills inte fått hela den ersättning som lagen ger oss rätt till.

 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

 

2017-12-07