Överklagar inte domen

 

 

Wikimedia har meddelat att de inte tänker överklaga den dom som Patent- och marknadsdomstolen lämnade i mitten av juli. I ett pressmeddelande säger Wikimedia att de istället kommer att kampanja för en lagändring.

 

Wikimedia kan fortfarande teckna en licens för några tusenlappar per år för att visa konstverk på sajten offentligkonst.se. Det är också vad Bildupphovsrätt erbjöd redan 2012 men Wikimedia har hellre lagt ner en och en halv miljon kronor i advokatkostnader.

 

- Om de inte ens vill diskutera en licens tyder det på att hela projektet har haft ett politiskt syfte att försvaga upphovspersonernas rättigheter på nätet. Det tycker vi är beklagligt, särskilt som det redan finns fungerande licenser säger Mats Lindberg, VD på Bildupphovsrätt.

 

Efter domen har det från olika håll framförts farhågor kring vad privatpersoner tillåts dela eller inte i sociala medier och bloggar. Det är viktigt att dessa farhågor inte leder till försämringar för alla bildskapare. Därför kommer Bildupphovsrätt att ta kontakt med ansvariga politiker och föreslå att de utreder hur upphovsrättslagen skulle kunna förändras så att den klargör att privatpersoner har en sådan rätt, under förutsättning att användningen sker utan kommersiellt syfte - samtidigt som bildskaparna ersätts för användningen på annat sätt än från privatpersonerna.

 

2017-07-28