Regeringen har lyssnat – höjer IV med 15 miljoner

Nu har regeringen tagit beslut om och preciserat hur stor den utlovade höjningen blir av individuella visningsersättningen, IV. Intensivt påverkansarbete ger äntligen utdelning, hela 15 miljoner kronor tillförs ersättningen under 2018. 

 

- Det är en mycket välkommen och rättmätig höjning! Konstnärernas ersättningar måste både vidmakthållas och utökas om vi ska kunna fortsätta vår verksamhet säger Åsa Berndtsson, ordförande i Bildupphovsrätt. 

 

I årets fördelning fick 3 827 personer dela på 38 980 819 kronor. Lagom till julen 2018 kommer istället över 50 miljoner kronor att ligga i potten. Enligt Bildupphovsrätts egna beräkningar kommer höjningen att få stor betydelse för framförallt kvinnor och konstnärer i yngre åldrar. Det är en grupp som idag sällan når upp till lägstanivån för att få någon ersättning. Det sker även en förskjutning av hela gruppen mot ökad ersättning,  till exempel möjliggör ökningen att antalet som får över 25 000 kronor i ersättning nära nog dubbleras.  

 

- Konstnärernas Riksorganisation har tillsammans med oss drivit på länge för en höjning av IV. Tack vare brett stöd och stort engagemang från alla medlemmar har ansvariga politiker äntligen lyssnat på oss. Nu fortsätter arbetet för bättre villkor och ersättningar säger Åsa Berndtsson.   

 

 

Fakta om IV

Den som har sålt ett verk till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning ”IV” och är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek. IV betalas ut en gång om året, lagom till jul. 

 

Det ökade anslaget möjliggör bland annat att 

Antalet mottagare som får 25 000 kronor eller mer ökar betydligt

Gruppen som idag står utanför ersättningen kommer att minska 

Antalet personer som får ersättning ökar och detta sker främst bland yngre och bland kvinnor. 

Bildkonstnämnden kommer att utreda hur pengarna ska fördelas. Se räkneexempel i underlaget till kulturdepartementet som finns här

 

 

2017-12-18