Anna Finney och Katarina Pirak Sikku valda till ombud

Ombudsvalet till Bildupphovsrätts årsstämma 2019-2021 är avslutat.
 

Till ombud för verksamma upphovspersoner har utsetts

Anna Finney som erhållit trettionio (39) röster,

som förste ersättare för henne har utsetts

Camilla Skorup som erhållit trettioen (31) röster

och som andre ersättare har utsetts

Johan Wingestad som erhållit tjugofyra (24) röster

 

Till ombud för dödsbo efter avliden upphovsman har utsetts

Katarina Pirak Sikku som erhållit trettiotvå (32) röster och som företräder dödsboet efter Lars Pirak,

som förste ersättare har utsetts

Maja Berg Lindelöw som erhållit tjugoen (21) röster och som företräder dödsboet efter Björn Berg och Eva Gehlin-Berg

och som andre ersättare har utsetts

Lars Dueholm-Lindberg som erhållit tjugo (20) röster och som företräder dödsboet efter Stig Lindberg 

I valet deltog 116 röstande.

Antal nominerade kandidater till ombudsvalet var 18 varav 14 nominerats i egenskap av ombud för verksamma upphovspersoner och 4 som företrädare för avliden upphovsperson.  Det är samma antal nominerade som vid valet 2015. Varje medlem kunde nominera högst sex kandidater inklusive sig själv

I enlighet med valordningen har valsamordnaren valt ut åtta personer att kandidera i respektive val (fyra i varje).

 

Valsamordnarens kommentar:

Intresset av att nominera kandidater har varit begränsat. Information om möjligheten att nominera kandidater och delta i valet har lanserats på Bildupphovsrätts hemsida, i KRO:s veckobrev samt via mejl eller brev i de fall vi saknar medlemmens e-postadress. Vi gjorde ett digitalt medlemsutskick den 1 oktober då vi även skickade  ut information per post. En påminnelse som möjligheten att nominera gick ut digitalt den 17 oktober och information om kandidaterna och möjligheten att hur man röstar gick ut digitalt den 13 november och en påminnelse den 30 november. Vi har parallellt använt våra sociala kanaler för att ”puffa” för såväl nominering som val.

Nomineringsperioden löpte från 1 oktober – 31 oktober. Valordningen möjliggör nominering via Bildupphovsrätts hemsida och via e-post. All nominering gjordes via e-post.

En nyhet var att samtliga valbara kandidater presenterades med en kort text på Bildupphovsrätts hemsida. Vi kunde även se en ökning av antalet röster med strax över 100 %. Från 57 röster vid valet 2015 till årets 116 röster.

Som valsamordnare har jag vid urvalet av kandidat till ombud för individmedlemmarna avstått från att sätta upp personer som har centrala uppdrag t ex någon som är styrelseledamot i medlemsorganisation inom Bildupphovsrätt. Detta eftersom medlemsorganisationerna har rätt att utse ett eget ombud till stämman.

Det var möjligt att rösta under perioden 10 november – 30 november. Omröstning på Bildupphovsrätts hemsida med hjälp av Bank-id har fungerat bra.

I valet lades 49 % av rösterna har lagts på namngiven verksam upphovsperson och 39 % på namngiven företrädare för avliden upphovsperson och resterande 12 % har lagts på alternativet ”ingen”.