Nu ska Wikimediapengarna fördelas

Wikimedia har betalat in vad de var skyldiga för den bilddatabas de publicerade 2014 utan att söka tillstånd. Efter en lång rättslig process som Bildupphovsrätt vann på alla punkter stod det i juli klart att konstnärernas upphovsrätt gäller fullt ut på nätet. Nu är fakturan betald och ersättning kan fördelas till berörda konstnärer.

 

Ersättningen är retroaktiv och gäller endast för de verk som publicerades innan Wikimedia valde att ta bort alla bilder från webbplatsen där bilderna fanns. Pengarna betalas ut i slutet av mars. Ersättningen kommer att betalas ut till konstnärer vars verk var publicerade på webbplatsen. Om ditt verk var med kommer du att få en specifikation per post där det står vad du fått betalt för. 

 
 

 

2018-03-14