Om felaktigheter i kommentarerna på vår fb-sida

Det påstås att vi vill hindra bilder från att spridas på nätet. Det är förstås snömos. Tvärtom, vi vill att bilder sprids på nätet och att de används av människor. Det är först då som bildskaparna kan få inkomster och få möjlighet att fortsätta verka som konstnärer, fotografer, illustratörer och konsthantverkare.

Men om bildskaparna inte får ersättning för användningen och om värdet av deras bilder istället går till de stora amerikanska teknikföretagen så bidrar det istället till en utarmning av hela branschen, det leder på sikt till färre kvalitativa bilder på nätet. Så vad vi vill ha är ett rättvist internet.
Låt bilderna flöda fritt men också ersättningen till bildskaparna.

 

Googles inblandning i den förljugna kampanjen med de lögnaktiga beskrivningarna ”länkskatt” om artikel 11 och ”censurmaskin” om artikel 13 förnekas. Det är förstås en bedömning som var och en måste göra av de fakta som läggs fram.

Om inte det räcker kan man fundera över i vilket intresse Google lägger över 300 miljoner kronor till lobbyverksamhet i Bryssel (enligt EU:s transparensregister 2016) samtidigt som man öser pengar över forskare och föreningar för att bedriva information och ta fram rapporter.

Jag kan förstå att man inte vill bli sammanblandad med Google och Facebook men likväl är man det i den här kampanjen. Någon säger att man aldrig fått betalt av Google för att vara aktiv, det har vi aldrig påstått eller trott.

Vi tror att de aktivister som arbetar för vad de tror är ett fritt internet är ärligt intresserade av just det, men vi tror samtidigt att de har fel i sak och inte tagit till sig vare sig våra argument eller det förslag som behandlats av EU parlamentet. Man lyssnar för mycket på Google och för lite på andras argument.

Ett återkommande argument är att upphovsrätten inte gynnar skaparna utan andra. Det är i sak fel. Bildupphovsrätt delar ut över 80 procent av de medel vi tar in till bildskaparna och vår verksamhet gör skillnad för många bildskaparna till glädje för hela samhället, det blir fler och mer professionellt utförda bilder skapade.

Man bör observera att vi även pekar på upphovspersonernas svagare ställning även inom upphovsrätten och det är även något som det aktuella direktivet tar fasta på i artiklarna 14 till 16 där våra medlemmars rättigheter i förhållande till utgivare och producenter förstärks, det bör man beakta när man bekämpar direktivet som sådant.

Det finns mycket annat där förutom artikel 11 och 13 som är bra både för utbildning, kulturarv, forskning och upphovspersoner.

Några återkommer med att direktivet syftar till att censurera internet. Det är helt fel och ren demagogi. Sakligt sett så gör t ex Facebook mig till ansvarig om jag lägger upp en bild på FB, om det är ett foto från en Picasso-utställning och jag inte har tillstånd så begår jag intrång i Picassos upphovsrätt. FB ålägger mig hela det ansvaret. Vi tycker det är fel.

Vi vill att FB ska ta det ansvaret eftersom de har stora inkomster på det samlade resultatet av vad alla användare lägger upp och där det ingår en stor mängd skyddade bilder, de organiserar verksamhet och kan befria alla användare från ansvar genom ett avtal t ex med oss.

Det skulle medföra ett friare och öppnare internet eftersom fler skulle kunna lägga upp bilder utan att bryta mot upphovsrättslagen, direktivet är alltså ingen censurmaskin utan en stor möjlighet till ökad frihet.

Men problemet är ju att bland andra FB inte vill betala, de vill behålla alla miljarder för sig själva. Redan idag är det så att FB har skyldighet att ta bort material som inte är upplagt med tillstånd. Med teknisk utveckling riskerar vi att det om några år kommer att vara svårt att få sitt material vara upplagt utan det kommer att regelmässigt plockas bort.

Det sker redan på YouTube och vi ser hur allt fler dagstidningar lägger sitt material bakom lösenord. Frågan behöver alltså lösas för att bibehålla ett öppet internet och det enda sättet är att plattformarna tvingas att ta ansvar, de kommer inte att göra det frivilligt utan lagstiftningen måste påtvinga dem ett ansvar. Ett ansvar att förhandla och komma till avtal. Direktivet vill uppnå just detta.

Det påstås att det är EU medborgarna som stoppat direktivet. Men jag tror det återstår att bevisa att det var EU medborgarna som var aktiva. Det har ju rapporterats botar och automatiserade e-mails utan riktiga avsändare, allt dirigerat av Googles och Facebooks lobbyistfirmor.

Ser man på den av Julia Reda sammankallade stora manifestationsdagen så är det inte direkt några massor som dök upp; i Berlin ca 100, i Stockholm färre än 20, i Helsingfors färre än 20 etc. Det verkar direkt fel att man på ett så Trump-aktigt vis påstår sig företräda ”folket”. Snarare får man intrycket att ”big business and bucks” har varit aktiva i sina egna intressen.

Irriterande för aktivister men kanske helt sant, det kommer att visa sig inom kort vad som är rätt och fel i detta.

Mats Lindberg, VD Bildupphovsrätt