Så bra blir nya IV!

Sammanfattning över de förbättringar införs gällande IV 2018

 

Eftersom anslaget till individuell visningsersättning, IV, ökats med 15 miljoner kronor har vi i år möjlighet att göra flera förbättringar och moderniseringar av systemet utan att någon får minskad ersättning.

 
Förändringarna är:

  • privata ägare inom vård, skola, omsorg samt fastighetsbolag godkänns som ägare, om det är beställda verk (uppdrag/gestaltningar).
  • det lägsta belopp som betalas ut sänks från 500 kronor till 250 kronor
  • det högsta belopp som betalas ut höjs 42 000 kronor till 52 000 kronor
  • poängsystemet räknas upp med konsumentprisindex

 

Privata ägare inom vård, skola och omsorg, samt fastighetsbolag omfattas från och med 2018

Från och med nu accepterar vi beställd konst (uppdrag/gestaltningar) från privata aktörer inom vård, skola och omsorg, samt från fastighetsbolag. Villkoret för att dessa ägare ska tas med i IV-systemet är att konsten är placerad där allmänheten har tillgång till den och att det är beställd konst.

Det innebär att alla skolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och liknande nu omfattas oavsett om verksamheten drivs offentligt eller privat. Detsamma gäller fastigheter där allmänheten har tillträde som till exempel gallerior, idrottsanläggningar, bostadsområden och liknande.

 

Privata arbetsplatser, konferensrum, restauranger, hotell och liknande platser omfattas fortfarande inte av IV.

Lös konst omfattas inte heller av de utvidgade reglerna.

 

Rapportera in gamla verk som motsvarar de nya kraven

Du kan rapportera in gamla verk som motsvarar ovanstående krav. Det är viktigt att du anger korrekt inköpsår och det pris som du fick för verket. Dessa verk kommer att ge ersättning från och med höstens fördelning (december 2018). Senast den 15 september behöver vi din anmälan för att de nya verken ska komma med i höstens fördelning.

 

Klicka här för att logga in med BankID på IV-webben och registrera verk.

 

Kontakta Bildupphovsrätt via epost om ägaren inte finns med i rullgardinsmenyn på IV-webben eller om du inte kommer ihåg vad du fick betalt.

 

Lägsta och högsta utbetalda belopp

I och med sänkningen av lägsta beloppet till 250 kronor kommer fler konstnärer att bli delaktiga i IV-systemet och kan del av ersättningen.

Efter många år av oförändrat maxbelopp närmar vi oss nu målet om 55 000 kronor (som sedan årligen räknas upp med konsumentprisindex). 52 000 kronor är en bra bit på väg!

 

Poängsystemet anpassas efter KPI

För att återställa poängsystemet till dess ursprungliga nivåer och förhindra urvattning så kommer intervallen för värdepoäng att räknas upp med förändringen av konsumentpriset från 1997 års nivå. Motsvarande förändring kommer därefter att ske varje år.

I samband med uppräkningen kommer alla upphovspersoner i systemet att få sänkta poäng. Samtidigt blir varje poäng värd mer i kronor och effekten blir att alla får högre ersättning i och med att utdelningen ökas kraftigt i år.

Läs mer om poängsystemet.