Snart fördelas pengar för SVTs öppet arkiv

Nu är det snart dags att fördela den nya ersättningen för medverkan i SVTs Öppet arkiv. Bildupphovsrätt har drivit på för att bildskapare ska ersättas för användningen i arkivet och under hösten blev det klart att vi kommer att kunna fördela 800 000 kronor.

 

För att få del av ersättningen ska din illustration, fotografi eller konstverk ha synts i något av de program som fanns tillgängliga i arkivet under åren 2013 eller 2014. De underlag som kommer att ligga till grund för fördelningen bygger dels på vad upphovspersonerna själva har registrerat in och dels på rapporter från en granskning av SVTs program utförd av Bildupphovsrätt. 

Var kommer pengarna från?

Öppet arkiv är en webbtjänst från SVT där de tillgängliggör äldre egenproducerade program. Verksamheten har reglerats i ett avtal mellan SVT och upphovsrättsorganisationen Copyswede. Bildupphovsrätt är medlem i Copyswede och har drivit på för att bildupphovspersonernas prestationer nu ska ersättas.