Varför är medlemsombuden så viktiga?

Det bara två veckor kvar att nominera personer till Bildupphovsrätts stämma i maj! Sex personer ska utses - två ordinarie och fyra ersättare - och vi vill gärna få in fler förslag.
 
Här kommer 5 snabba frågor och svar om vad det innebär att vara medlemsombud.
 
1. När kan jag nominera?
Du kan nominera fram till 31 oktober.
Vår chefsjurist Erica Wänelöf är att utsedd till valombud. När nomineringsperioden är slutkommer hon att välja ut ett antal kandidater som alla medlemmarna att få möjlighet att rösta på.
 
Det kommer att röstas fram två stycken ombud; ett ombud för nu verksamma upphovspersoner och ett ombud för de som ärvt rättigheter. Även ersättare ska utses.
 
Arvode för de valda ombuden utgår enligt Bildupphovsrätts bestämmelser.
 
2. Vem får nominera medlemsombud?
Alla medlemmar kan nominera. 
Och det går även bra att nominera sig själv.
 
3. Vad krävs för att få vara medlemsombud?
Det enda som krävs är medlemskap i Bildupphovsrätt. Men vi tror att en person som har ett intresse av ekonomi eller juridik skulle trivas bättre med uppdraget än någon som inte har det.
Erfarenhet av föreningslivet kan också vara bra som ombud.
 
4. Vad gör ett medlemsombud?
Ombuden är medlemmarnas röst på Bildupphovsrätt stämma som hålls en gång om året i våra lokaler i Stockholm. Nästa stämma är i maj 2019. På stämman finns även ombud från våra medlemsorganisationer:
 

• Svenska Fotografers Förbund

• Svenska Tecknare

• Journalistförbundet

• Bildleverantörernas förening

• Konstnärernas riksorganisation

• Svenska Konstnärsförbundet

 

5. Vilka frågor beslutas om på stämman?
Stämman beslutar om frågor som rör organisationen i stort. Det kan röra sig om till exempel stadgeändringar, ändringar i medlemsvillkor eller frågor om fördelning av ersättning. Som ombud röstar du i alla frågor.