Vem ska representera medlemmarna på stämman i maj?

Som medlem i Bildupphovsrätt har du rätt att bli nominerad och vald till ombud vid stämman. Du har också rätt att nominera ombud samt rösta i ombudsvalet. Ombudsvalet, som kommer att genomföras i november, utser ett ombud för nu verksamma upphovspersoner samt ett ombud för avlidna upphovspersoner. För varje ombud ska två ersättare utses.
 
 
Under perioden 1 – 31 oktober tar vi emot förslag på medlemmar som du vill ska bli valda till ombud.
Du kan nominera vilken individmedlem du vill (även dig själv), men högst sex medlemmar.
 
Du kan nominera på tre sätt:
2. Med e-post till ombudsval(at)bildupphovsratt.se.
3. Med brev till Bildupphovsrätt, Ombudsval, Hornsgatan 103, 11728 Stockholm.

 

Endast medlemmar i Bildupphovsrätt kan nominera. Du måste uppge ditt eget namn när du lämnar din nominering.

 
För att genomföra valet har Bildupphovsrätts styrelse utsett en valsamordnare. Det är Bildupphovsrätts chefsjurist Erica Wänelöf. 

 

Styrelsen har också beslutat om en valordning som publiceras på hemsidan. Där hittar du också all nödvändig information för nominering och ombudsval.