Dags att söka IR

IR står för individuell reprografiersättning och är en ersättning som kan sökas av bildskapare vars verk blivit publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige. Ersättningen utgår för att de publicerade bilderna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige.

Bildupphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din identitet och dina pengar. Anmälan till IR görs numera med BankID-inloggning via vår hemsida och bygger på att varje upphovsperson själv skriver in uppgifterna i systemet. Eftersom det varje år rapporteras in tusentals publiceringar så minskar risken avsevärt för att felaktiga uppgifter matas in om varje upphovsperson själv registrera uppgifterna.

I år kan du söka ersättning för bilder i tidningar/tidskrifter med publiceringsår 2019 och böcker publicerade under åren 2015 – 2019.

Här kan du läsa allt om IR.