Föreningshandlingar

Bildupphovsrätts individmedlemmar representeras på årsstämman av:

Ulla West såsom ombud för verksamma upphovspersoner och Maja Berg Lindelöw såsom ombud för dödsbo efter avlidna upphovspersoner.

Ombuden är valda till och med stämman år 2024.