Vem ska föra medlemmarnas talan?

Nominera vem som ska representera dig på stämman

Senast 31 oktober 2021

Alla medlemmar har rätt att nominera

Som individmedlem i Bildupphovsrätt har du rätt att bli nominerad och vald till ombud vid stämman och du har rätt att nominera ombud samt rösta i ombudsvalet.

Ombudsvalet kommer att genomföras i november där ska ett ombud för nu verksamma upphovspersoner samt ett ombud för avlidna upphovspersoner utses. För varje ombud ska utses två ersättare.

Under perioden 1 – 31 oktober tar vi emot förslag på medlemmar som du vill ska bli valda till ombud. Du kan nominera vilken individmedlem du vill (även dig själv!), men högst sex medlemmar.

Endast den som är medlem i Bildupphovsrätt kan nominera och du måste uppge ditt namn när du lämnar din nominering.

För att genomföra valet har Bildupphovsrätts styrelse utsett en valsamordnare. Det är Bildupphovsrätts ekonomichef Marie Berkesten. Styrelsen har också beslutat om en valordning. I denna finner du all nödvändig information för nominering och ombudsval.

TV-apparater
nominerad_namn
Namnet på den du vill nominera.
E-post där vi kan nå den nominerade
Telefonnummer till nominerad

eget_namn
Här skriver du ditt eget namn
Din epostadress
Ditt telefonnummer