Om IR, Individuell reprografiersättning

[rulla nedåt på sidan för svar på ett stort antal frågor.]

 

VIKTIG NY INFORMATION! Nytt sista ansökningsdatum 31 mars.

 

Sista ansökningsdag för IR är 31 mars 2019 och gäller bilder i tidningar/tidskrifter med publiceringsår 2018 och böcker publicerade under åren 2014 – 2018.

 

I mitten av vecka 45 skickas en specifikation ut per post där det framgår hur många poäng du tilldelas och vilket belopp som kommer att betalas ut. Eventuell ersättning betalas ut en dryg vecka senare. Senast i mitten av vecka 47 ska pengarna finnas på det konto som står tryckt på IR-specifikationen.

 

Hör av dig till ir(at)bildupphovsratt.se om du har frågor gällande din specifikation eller ersättning.

 

IR är en ersättning som bildupphovspersoner som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige.

 

 

Har du frågor är du välkommen med dessa till ir(at)bildupphovsratt.se

 

 

Vanliga frågor

När är deadline?

Du kan registrera publiceringar fram till och med den 31 mars 2019. Senast klockan 23.59 den 31/3 måste du skicka in dina rapporter. Därefter stänger registreringen för 2019. Detta är nytt för i år.

 

Vilka publiceringar kan jag söka ersättningar för i år?

I år kan du söka ersättning för bilder i tidningar/tidskrifter med publiceringsår 2018 och böcker publicerade under åren 2014 – 2018. IR gäller bara analoga utgivningar, digitala publiceringar omfattas i nuläget inte.

 

När betalas IR-ersättningen ut?

Pengarna kommer i slutet av november. Innan utbetalningen sker kommer en specifikation att skickas ut till dig där redovisas vad ersättningen gäller. Glöm inte att meddela Bildupphovsrätt om postgiro bankgiro eller kontonummer ändras.

 

 

Varför varierar ersättningen från år till år?

Att ersättningen kan variera kraftigt beror på flera saker. Dels hur mycket pengar som läggs i systemet från år till år men också på hur många bilder som finns inrapporterade i systemet just det året samt hur många upphovspersoner som är med och delar på pengarna.
 

Pengarna för IR-ersättningen kommer från utbildningsväsendet (skolor och högskolor). Ersättningsnivåerna är satta utifrån hur stor sannolikhet det är att en bild kommer att bli kopierad i undervisning. Det innebär att publiceringar i läromedel ger en högre ersättning än till exempel skönlitteratur och facklitteratur. 

 

Måste man skicka in alla uppgifter varje år?

Nej du behöver bara registrera kompletteringar och rättelser.

 

Hur vet jag vad ni har registrerat sedan tidigare?

Det ser du när du loggar in på IR med ditt BankID. Här finns en lathund hur man gör.

 

Ger upplaga poäng?

Nej. Upplaga ger inga poäng för närvarande och behöver alltså inte uppges.

 

Var hittar jag uppgifter om de böcker som jag har bilder i?

Vad har du fått ersättning för under åren? Se dessa redovisningar/underlag och komplettera uppgifterna vid behov med sökning via libris.kb.se som är Kungliga bibliotekets register eller hör med utgivaren. Har du egna exemplar av böcker som du har bilder i så hittar du många uppgifter där som utgivningsår och ISBN-nr.

 

Hur vet jag om en boktitel kommit ut i nyutgivning med ett nytt ISBN?

Sök i Libris webbsök på boktitel så listas böcker med den titeln du söker. Årtalet anger året för utgivningen.

 

Om en bok givits ut före de år som gäller men nytryckts under den perioden som gäller omfattas den då?

Nej endast om det är en nyutgivning med nytt ISBN-nr. Varje utgåva är med i systemet under högst fem år.

 

Inget ISBN, är jag inte berättigad IR då?

De titlar i ansökan som saknar ISBN och inte finns med i Libris register kommer IR-nämnden att besluta om. Du måste skicka in material som styrker att det är en bok.

 

Spelar det någon roll hur många nummer per år en tidning med ISSN-nr kommer ut med

Ja, tidning eller tidskrift måste komma ut med minst 4 nr per år för att du ska kunna få ersättning för bilder däri. 

 

Hur ska jag veta om en bok är läromedel, fackbok eller skönlitteratur?

Läromedel är de böcker som ges ut i undervisningssyfte av främst läromedelsförlag. Fackböcker kan vara till exempel en biografi, en bok om konst, natur eller hälsa osv. Fackböcker kan rikta sig till så väl vuxna som barn. Skönlitteratur är de böcker som varken är läromedel eller fackbok och kan precis som fackböcker vända sig till både vuxna och barn.

 

Räknas en konstkatalog som en bok?

Ja om det är en bok men inte om det är en enklare nummerkatalog eller promotionmaterial. Boken ska finnas att tillgå även efter att utställningen har upphört.

 

Hur räknas en bild?

Varje gång en bild är återgiven i boken eller på omslaget räknas den som en bild även om det är samma bild som återkommer. Ett uppslag över två sidor räknas som en bild. I en flora exempelvis så räknas varje blomma som en bild såvida de inte har en gemensam bakgrund då räknas det som en bild.

 

Spelar det roll om jag är anställd eller ej?

Rapporteras en bild i dagspress måste det anges om fotografierna/bilderna är tagna/gjorda som anställd på tidningen eller som frilans (ej anställd) eftersom ersättningen fördelas från två olika kvoter.

 

Går det att få retroaktiv ersättning?

Endast om det är felregistreringar från vår sida.

 

Varför står det 0 kronor att utbetala på min rapport? 

Om belopp att utbetala är 0 betyder det att du inte kommit upp i det poängvärde som är lägsta belopp att betala ut (250kronor)