Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. För att på bästa sätt tillvarata alla bildskapares rättigheter finns medlemmarnas intresseorganisationer (anslutna medlemsorganisationer) representerade i styrelsen.

 

Vid ordinarie årsstämma den 22 maj 2019 valdes följande styrelse (för 1 år):

Ledamöter:

  • För Svenska Konstnärsförbundet SK: Ronny Knutsson ordinarie ledamot och Astrid Andersson  ersättare.
  • För Konstnärernas Riksorganisation KRO: Eva Månsson ordinarie ledamot och Katarina Renman Claesson ersättare.
  • För Svenska Tecknare ST: Sofia Jerneck ordinarie ledamot och Lars Fuhre ersättare. 
  • För Svenska Fotografers Förbund SFF: Åsa Anesäter ordinarie ledamot och Paulina Holmgren ersättare.
  • För Svenska Journalistförbundet SJF: Olle Wilöf ordinarie ledamot och Johan Lif ersättare samt
  • För Bildleverantörernas förening BLF: Putte Salminen ordinarie ledamot och Paul Vestergren ersättare. 

 

För individmedlemmarna valdes följande personer:

  • För individmedlemmar levande upphovspersoner: Åsa Berndtsson ordinarie och som personlig ersättare Nilsmagnus Sköld.
     
  • För individmedlemmar avlidna upphovspersoner: Jacob Derkert ordinarie ledamot och som personlig ersättare Nils Claesson.

 

Styrelsens mandatperiod är fram till nästa årsstämma 2020.

 

Styrelsen utser inom sig ordförande. Nuvarande ordförande är Åsa Berndtsson.