Yttranden

YTTRANDEN

Upphovsrätten är central för bildskapares möjlighet att vara yrkesverksamma. Den ger bildskaparen rätten att ta betalt. Men företag skapar affärsmodeller som bygger på att bilderna ska vara gratis. De som säljer tekniken för åtkomst kan ta betalt för sina produkter och tjänster samtidigt som villkoren blir allt sämre för bildskaparna de som utför det kreativa arbete som utgör stommen i företagens utbud. 

Det är allvarligt. Dagens lagstiftning ställer bildupphovspersonerna i en sämre position än andra upphovspersoner och ändringar måste därför snarast komma till stånd på flera områden. 

 

I debatten

2018-01-19 Modernisera upphovsrätten för bildskapare. (Debattartikel i GP)

2017-08-08 Wikimedia kunde tecknat avtal med oss (Debattartikel i SvD)

 

Bildupphovsrätts remissyttranden:

EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering Oktober 2016

EU-kommissionens meddelande - Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten. Februari 2016.

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet SOU 2015:47. Augusti 2015.

SOU 2014:36 Frågor om följerätt och museernas kopiering. November 2014.

Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG mm (Ds 2003:35). September 2003.

 

Vad tycker bildskapare? Vi har frågat några vad upphovsrätt betyder för dem

Länk till video