Rutiner för klagomål och tvist

Om vi inte utfört vårt uppdrag på ett för dig tillfredsställande sätt vill vi gärna att du som är rättighetshavare, medlem, kund eller systerorganisation framför det. Det kan till exempel gälla hur vi hanterat våra skyldigheter enligt direktiv och lagstiftning, överenskommelser genom avtal, fakturering, uppsägning eller annan hantering av dina rättigheter. 

 
Du kan när som helst framföra ditt klagomål via telefon, e-post eller brev genom att följa denna procedur:
 

I första hand ber vi dig att höra av dig till den person du har varit i kontakt med i ärendet. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du istället skicka ditt klagomål till 

 
”klagomål” 
Bildupphovsrätt i Sverige
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
 
Eller e-posta till bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se och skriv ”klagomål” i ämnesraden.

 
Ditt ärende kommer då att undersökas av ansvarig chef. Om du fortfarande inte skulle vara nöjd med hur Bildupphovsrätt har hanterat ditt klagomål tar ansvarig chef ärendet vidare till VD.

 

Klagomål av rättighetshavare eller andra kollektiva förvaltningsorganisationer besvaras skriftligen.

 

För att lösa tvister finns alltid möjlighet till domstolsprövning.