Så här kan du få ersättning för visning i TV-program

TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det. Det skiljer sig dock lite mellan bolagen hur de väljer att hantera bildrättigheter. SVT/UR har valt att skaffa en licens hos Bildupphovsrätt som innebär att de får visa massor av konst mot en årsavgift. De rapporterar in vilka verk som använts och Bildupphovsrätt betalar ut ersättning till upphovspersonerna. Även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt får ersättning för sin medverkan. 

 

SVTs licens gäller för verk som visas i vanlig TV-utsändning (inklusive repris 30 dagar) samt på SVT Play (i 6 månader). Licensen omfattar även bilder av verk på SVT/URs webbplats och brukskonst i studiomiljö. Konst som visas i andra kanaler har en annan ordning, t ex går Bildupphovsrätt igenom vissa av TV4s program och registrerar när medlemmars verk visas. 

 

 

Situationer när verk är fria att använda (då kan du inte få ersättning)

 

  • När verk förekommer i bakgrunden. Vid till exempel en intervju i nyhetsprogram som görs framför en väggmålning i riksdagen. 
  • Om ett verk syns tydligt i bild men inte har något alls med programmets innehåll att göra. 
  • Vid rapportering av dagshändelser. Till exempel öppnande av utställning såvida man inte visar ett flertal bilder av utställningens verk och inslaget övergår till reportagekaraktär.

 

Här kan du rapportera att ditt verk har visats i TV

 

Trots att ett stort antal TV-program granskas kan det hända att ditt verk inte kommit med i rapporterna och därmed inte heller i fördelningen av pengar. Du kan då söka ersättning i efterhand med hjälp av detta formulär.

Vänta inte för länge med att söka ersättningen, det varierar lite mellan olika avtal men inom cirka ett år från sändning bör du ha registrerat ditt verk. 

Frågor och svar om ersättningen

 

När kommer pengarna?

Ersättning för visning i SVT/URs program betalas ut varje år i maj och november. Ersättning för visning i andra kanaler kan variera något beroende på när rapportering inkommer. 

 

Varför får jag olika mycket betalt för bilderna varje gång?

Det beror på att pengarna som finns att fördela är en pott. Om fler verk än tidigare använts och rapporterats in i systemet blir det fler upphovspersoner som ska dela på ersättningen. Bildupphovsrätt förhandlar löpande med bolagen för att försöka få till en högre ersättning till konstnärerna. 

 

Jag fick ersättning tidigare för visning i ett program. Nu ligger programmet på Play och visas igen i repris. Får jag ny ersättning för det?

I avtalet med SVT/UR ingår att de får visa repriser dels i vanlig TV (30 dagar) och dels i Playtjänsten upp till 6 månader.

 

Hur bedömer ni om ett verk har rätt till ersättning?

SVT/UR gör själva en bedömning innan rapportering till Bildupphovsrätt. Sen granskar vi deras rapporter och ett stort antal program. Vi gör bedömningar enligt de fördelningsregler vi har kommit överens om i avtal samt utifrån vad som gäller enligt upphovsrättslagen.  

 

Jag såg mitt verk i en annan TV-kanal än SVT. Får jag ersättning för det? 

Det beror på hur verket använts. Rapportera in hur ditt verk har använts så tittar vi på det. Det är en tjänst vi endast kan erbjuda medlemmar i Bildupphovsrätt dock. 

 

Läs mer om fördelningsregler och avtal på fliken juridik och fakta i menyn.

Bli medlem här