Så här redovisar du följerätt

Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare förmedlare eller köpare är enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar till Bildupphovsrätt. Redovisningen ska lämnas minst en gång per år och omfatta all den ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår.   

 

 

Kan ske på olika sätt 

Redovisning av försäljning kan ske på olika sätt. Du kan till exempel välja att använda en redovisningsblankett för följerätt eller helt enkelt skicka in en fil med uppgifterna. Välkommen att höra av dig till oss för att komma överens om en lämplig redovisningsmetod som passar din verksamhet.

 

 

Försäljningar under perioden

redovisas senast

1 januari – 31 mars

15 maj

1 april – 30 juni

15 augusti

1 augusti – 30 september

15 november

1 oktober – 12 december

15 februari

 

Skicka in din redovisningsblankett till foljeratt [at] bildupphovsratt.se 

Observera att dokumentet summerar samtliga försäljningar på förstasidan (alltså även de rader du fyller i på sidorna 2 - 5). I fältet ”Övrigt” går det bra att lämna kompletterande upplysningar som gäller redovisningen.

 

Hur räknas ersättningen ut? 

 

Följerättsersättning ska betalas in om försäljningspriset överstiger 1/20 prisbasbelopp (se aktuellt minimipris i kronor). Med försäljningspris avses pris i butik eller hammarslag på auktion esklusive moms. Avdrag avseende ram glas eller liknande får inte göras.

 

Prisgränserna sätts i euro. Omräkningen från euro till svenska kronor görs med hjälp av den av Riksbanken ställda valutakursen dagen innan den första auktionsdagen och gäller för hela auktionen (även om auktionen skulle löpa över flera dagar). Omräkning från euro till svenska kronor ska ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken har fastställt för den dag försäljningen äger rum.

 

Försäljningspris i euro

Procent inom intervall

€ 1 - € 50 000

5%

€ 50 000 - € 200 000

3%

€ 200 000 - € 350 000

1%

€ 350 000 - € 500 000

0,5%

€ 500 000 -

0,25%

 

Ersättningen kan aldrig överstiga € 12 500 (euro) för ett och samma objekt. Vid försäljningar till priser under € 50 000 (euro) saknar växelkursfrågan betydelse. Då gäller alltid svenska kronor.

Här följer räkneexempel på två försäljningar. Denna dag motsvarade 1€  92655 kronor. 

 

Exempel: Verket X såldes för 2 275 000 SEK

 

Gränsvärde €

Gränsvärde SEK

%

Försäljningspris SEK

Ersättning SEK

1-50 000

1-463 275

5

463 275

23 164

50 000-200 000

463 275-1 853 100

3

1 389 825

41 695

200 000-350 000

1 853 100-3 242 925

1

421 000

4 219

 

Summa

 

2 275 000

69 078

 

Exempel: Verket X såldes för 5 000 000 SEK

Gränsvärde €

Gränsvärde SEK

%

Försäljningspris SEK

ErsättningSEK

1-50 000

1-463 275

5

463 275

23 164

50 000-200 000

463 275-1 853 100

3

1 389 825

41 695

200 000-350 000

1 853 100-3 242 925

1

1 389 825

13 898

350 000-500 000

3 242 925-4 632 750

05

1 389 825

6 949

500 000 - 

4 632 750 -

025

367 250

918

 

Summa

 

5 000 000

86 624