Så räknas följerättsersättning ut

Följerättsersättning ska betalas in om försäljningspriset överstiger 1/20 prisbasbelopp (se aktuellt minimipris i kronor). Med försäljningspris avses pris i butik eller hammarslag på auktion esklusive moms. Avdrag avseende ram, glas eller liknande får inte göras.

 

Prisgränserna sätts i euro. Omräkningen från euro till svenska kronor görs med hjälp av den, av Riksbanken ställda valutakursen, dagen innan den första auktionsdagen och gäller för hela auktionen (även om auktionen skulle löpa över flera dagar). Omräkning från euro till svenska kronor ska ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken har fastställt för den dag försäljningen äger rum.

 

Försäljningspris i euro

Procent inom intervall

1 - 50 000

5

50 000,01 - 200 000

3

200 000,01 - 350 000

1

350 000,01 - 500 000

0,5

500 000,01 -

0,25

 

Ersättningen kan aldrig överstiga € 12 500 (euro) för ett och samma objekt.

Vid försäljningar till priser under € 50 000 (euro) saknar växelkursfrågan betydelse. Då gäller alltid svenska kronor.

 

 

 

Här följer räkneexempel på två försäljningar den 2 juli 2007. Denna dag motsvarade 1 euro 9,2655 kronor.

 

Exempel: Verket X såldes för 2 275 000 SEK

Gränsvärde, euro

Gränsvärde, SEK

%

Försäljningspris, SEK

Ersättning, SEK

1 - 50 000

1 - 463 275

5

463 275

23 164

50 000,01 - 200 000

463 275,01 - 1 853 100

3

1 389 825

41 695

200 000,01 - 350 000

1 853 100,01 - 3 242 925

1

421 900

4 219

 

Summa

 

2 275 000

69 078

 

Exempel: Verket Y sålde för 5 000 000 SEK

Gränsvärde, euro

Gränsvärde, SEK

%

Försäljningspris, SEK

Ersättning, SEK

1 - 50 000

1 - 463 275

5

463 275

23 164

50 000,01 - 200 000

463 275,01 - 1 853 100

3

1 389 825

41 695

200 000,01 - 350 000

1 853 100,01 - 3 242 925

1

1 389 825

13 898

350 000,01 - 500 000 

3 242 925,01 - 4 632 750

0,5

1 389 825

6 949

500 000,01 -

4 632 750,01 -

0,25

367 250

918

 
Summa
 

5 000 000

86 624