Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. För att på bästa sätt tillvarata alla bildskapares rättigheter finns medlemmarnas intresseorganisationer (anslutna medlemsorganisationer) representerade i styrelsen.

 

Vid ordinarie årsstämma den 2 juni 2017 valdes följande styrelse (för 1 år):

 

Ledamöter:

  • För Svenska Konstnärsförbundet SK: Ronny Knutsson ordinarie ledamot och Erica Rönnbäck ersättare.
  • För Konstnärernas Riksorganisation KRO: Eva Månsson ordinarie ledamot och Sofie Grettve ersättare.
  • För Svenska Tecknare ST: Sofia Jerneck ordinarie ledamot och Björn Atldax ersättare. 
  • För Svenska Fotografers Förbund SFF: Thomas Riesler ordinarie ledamot och Ann-Katrine Almqvist ersättare.
  • För Svenska Journalistförbundet SJF: Olle Wilöf ordinarie ledamot och Johan Lif ersättare samt
  • För Bildleverantörernas förening BLF: Putte Salminen ordinarie ledamot och Paul Vestergren ersättare. 

 

För individmedlemmarna valdes följande personer:

  • För individmedlemmar levande upphovspersoner: Åsa Berndtsson ordinarie och som personlig ersättare Nilsmagnus Sköld.
     
  • För individmedlemmar avlidna upphovspersoner: Jacob Derkert ordinarie ledamot och som personlig ersättare ges styrelsen i uppdrag att under året finna lämplig person samt adjungera denna fram till nästa stämma. 

 

Styrelsens mandatperiod är fram till nästa årsstämma 2018.

 

Styrelsen utser inom sig ordförande. Nuvarande ordförande är Åsa Berndtsson.