Av bildskapare, för bildskapare

Bildupphovsrätt grundades 1989 och drivs utan vinstintresse. Vi bevakar dina upphovsrättsliga och ekonomiska intressen – i Sverige och över hela världen – så att du får betalt när dina verk används.

Vi bevakar dina upphovsrättsliga intressen så att du får betalt när dina verk används.

Vi representerar bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner till bild och form. Vi tar fram bildlicenser så att du som är skapare kan få betalt när dina verk används av exempelvis bokförlag, muséer, produktionsbolag, TV eller reklambyråer med flera. Bildupphovsrätt har även ansvar för att samla in och fördela andra upphovsrättsliga ersättningar.

Hand håller ett kamerafilter mot havslinje

Du som är bildskapare kan ha rätt till ersättning när dina verk används. För några av de ersättningar du kan ha rätt till krävs att du själv registrerar ditt verk. Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR).

Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.

Vi använder bank-ID

Du som är kulturskapare kan ha rätt att få ekonomisk ersättning när dina verk används. För några av de ersättningar du kan ha rätt till krävs att du själv registrerar ditt verk. Här finns mer information om hur det går till. 

För att logga in i Bildupphosvrätts system för IV och IR behöver du logga in med BankID.

Pictogram två likadana bilder

Skolkopiering (IR)

Om du har bilder publicerade i böcker eller tidningar utgivna i Sverige kan du söka ersättning för att bilderna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige. Från 2021 gäller detta även digitala publikationer.

Pictogram absrtrakt staty som står bredvid träd

Offentliga verk (IV)

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, en region eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.

Pictogram Playsymbol i en skärmformad figur

Verk i rörlig bild

TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det. 

Pictogram Tidning med leende kvinnoansikte på framsidan

Tidningar

Bildupphovsrätt har avtal med ett stort antal tidningar och tidskrifter om bildpublicering såväl i tryckt form som på webben. Som medlem kan du ha rätt till ersättning när dina verk återges.

Pictogram en auktionsklubba i en tavelram

Vidareförsäljning

Som upphovsperson (eller rättighetshavare) kan du ha rätt att få ersättning när ditt verk säljs vidare på andrahandsmarknaden, så kallad FÖLJERÄTT. På så sätt kan du få del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen.

Har du en fråga som rör reproduktion där användaren inte är din uppdragsgivare och där det inte heller finns något annat avtal skrivet?

Är du medlem i Bildupphovsrätt?

Då är du välkommen att höra av dig till vår juridiska rådgivning!

En hand som jobbar på tangentbord, en annan håller smartphone

För några av de ersättningar du kan ha rätt till krävs att du själv registrerar dina verk.

Det gäller till exempel ersättning för skolkopiering och offentlig konst. Hos oss gör du det enkelt och säkert på "Mina Sidor" som du loggar in på med Bank-id.

Vem kan bli medlem?

Alla som är upphovspersoner eller har ärvt rättigheter inom bildområdet kan bli medlemmar. Bland våra medlemmar finns bland annat konstnärer, konsthantverkare, brukskonstnärer, (konst-)fotografer, designers, illustratörer och rättighetshavare efter sådana upphovspersoner. Bildupphovsrätt gör ingen bedömning av de som ansöker om medlemskap utan alla innehavare av upphovsrätt är välkomna. 

Hur mycket kostar det att vara medlem?

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till dig gör vi istället ett administrationsavdrag på det belopp som tillfaller dig (som max 20%). Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse, avdraget görs för att täcka våra verksamhetskostnader.

1.

Tid att skapa

Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda ditt verk i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att ditt namn anges, att ditt verk inte förvanskas och ser till att du får betalt. 

2.

Juridisk expertis

Vi har juridisk expertis som om behov finns kan hjälpa till om dina verk skulle användas på ett sätt som inte har avtalats med Bildupphovsrätt. 

Hand håller kamera ©smolaw11/ Adobe Stock

3.

Tjäna pengar

Vi förhandlar löpande och tecknar avtal med stora aktörer som t ex SVT, UR, dagspress och Sveriges Tidskrifter så att du ska få skälig ersättning när dina verk finns med i deras produkter. Detsamma gäller myndigheter, museer, kulturarvsinstitutioner, kommuner och andra som vill visa bilder. Vi granskar deras produkter och ser till att du får betalt om du är med. 

Kvinna med pensel i handen framför duk ©Bildupphovsrätt