Om utbetalningar och fördelning

Sex gånger om året betalar vi ut

Hur och var verken använts påverkar beloppet

Bildupphovsrätt samlar löpande in ersättning för anslutna medlemmars räkning. Några av de ersättningar vi administrerar har även icke-anslutna rätt till och kan därför sökas av och fördelas till alla bildskapare. Hur stort belopp som betalas ut beror på hur mycket verken använts och till vad. En enstaka reproduktion i reklamsyfte ger t ex mer ersättning än en bild som laddats upp i ett digitalt arkiv. 

I årshjulet ser du i vilken månad utbetalningen är planerad.

Ersättningar baseras på intäkter från:

  • Avtal och avtalslicenser
  • Reproduktion och exemplarframställning
  • Följerätt från konsthandeln
  • Statligt anslag (IV)
  • Systerorganisationer utomlands.

Matchning:

Rapporter och underlag som kommer in till Bildupphovsrätt identifieras och matchas mot uppgifterna om rättighetshavare som finns i vår databas. 

Fördelning: 

Intäkterna fördelas enligt de fördelningsprinciper som fastställts av Bildupphovsrätts årsstämma. Ett avdrag för administrativa omkostnader görs innan utbetalning. 

Utbetalning:

Bildupphovsrätt betalar ut ersättning vid sex tillfällen per år: i mars maj juni september november och december. I samband med att utbetalning görs skickas en specifikation hem till dig per post. Där ser du vad du har fått betalt för. Utbetalning görs till det konto du har anmält till Bildupphovsrätt. Glöm inte att ändra uppgifter om du byter bank eller flyttar! Belopp under 100 kronor betalas inte ut de sparas till nästa utbetalningstillfälle. 

Till svenska och utländska bildskapare:

 Ersättningen går till bildskapare vars verk har använts eller till den som ärvt rättigheter. I de fall när upphovspersonerna är anslutna till en systerorganisation utomlands skickas inkasserade pengar vidare till respektive organisation som i sin tur fördelar ersättningen till rättighetshavarna. 

Från ersättningen görs 20% administrationsavdrag samt dras 25% moms på administrationsavdraget. Följerätten är momsfri och momsen gäller alltså endast Bildupphovsrätt arbete dvs administrationsavdraget. Exempel: Följerättsbelopp 1000 kr - administrationsavdrag 200 kr - moms på administrationsavdraget 50 kr = 750 kronor i utbetalt belopp. (Ersättningar från utländsk systerorganisation har ett administrationsavdrag på 10%).

I listan nedan ser du detaljerad information om vad som gäller för respektive ersättning.

Insamlandeperiod =  den period då användare (t ex auktionshus) betalar in sina fakturor till Bildupphovsrätt. 

INSAMLANDEPERIOD BETALAS UT
1 januari - 30 april november
1 maj - 31 augusti mars
1 september - 31 december juni

Ett exempel på hur processen för insamling och utbetalning går till:  

  • Januari - Ett konstverk säljs på ett auktionshus.
  • Maj - Auktionshuset redovisar vilka försäljningar som gjorts (sker 1-4 ggr per år).
  • Juni - Bildupphovsrätt går igenom alla redovisningar manuellt granskar och börjar fakturera auktionshusen.   
  • Juli - Fakturorna börjar betalas in till Bildupphovsrätt. 
  • November - Bildupphovsrätt betalar ut följerätt till upphovspersonerna för de fakturor som betalats in till oss under insamlandeperioden maj-augusti. 

IV Individuell visningsersättning

ANMÄL SJÄLV SÅLDA VERK  BETALAS UT
Sista anmälningsdag är 15 september december