Ersättning för offentlig konst

Här finns information om hur du registrerar uppgifter för IV

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten.

Individuell visningsersättning är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. 

Du måste själv registrera dina verk

Du registrerar de konstverk som du sålt till svenska statliga, kommunala och regionala (landsting) institutioner och bolag, samt kyrkor (eller motsvarande) på Bildupphovsrätts Mina sidor.

Varje verk poängsätts efter sitt värde (försäljningspris). För gestaltningar får du extra poäng beroende på verkets placering.

Det registrerade verket ligger sedan kvar och ger ersättning varje år. Efter det så registrerar du bara det som tillkommit sedan förra året.

I slutet av november görs den årliga fördelningen av IV som sedan betalas ut lagom till Lucia.

Du registrerar alla uppgifter på Mina sidor. Logga in med hjälp av BankID.

De verk du registrerat ligger kvar i systemet

Du registrerar dina verk på Mina sidor med hjälp av BankID. I december 2021 får du besked om de verk du registrerat.

Endast nu levande konstnär som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatt i landet kan erhålla iv.

Nej, du behöver inte vara medlem i Bildupphovsrätt eller någon annan organisation för att söka IV.

IV är en personlig ersättning och delas därför inte ut till rättighetshavare utan bara direkt till upphovspersonen.

Dock utgår ersättning för det sista ersättningsåret, dvs det år då upphovspersonen avlider. Denna ersättning betalas ut till rättighetshavarna, eller i förekommande fall till dödsboet, när Bildupphovsrätt har fått alla dokument klara som styrker vilka som ärvt upphovsrätten efter upphovspersonen.

Vilka ägare är giltiga för IV?

Individuell visningsersättning, IV är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut.

Ägare som omfattas är därför svenska statliga, kommunala och regionala (landsting), institutioner och bolag (ej statliga aktiebolag), samt kyrkor (eller motsvarande).

Privata ägare omfattas inte, normalt inte heller stiftelser och föreningar. 

Det förekommer dock några undantag till ovanstående regel, bland annat privat vård, skola och omsorg, bostadsbolag samt privata museer.

 

Saknar du en ägare i rullgardinsmenyn på Mina sidor?

Konstverk ägda av svenska statliga, kommunala och regionala (landsting) myndigheter, institutioner och bolag (dock ej statliga aktiebolag), samt kyrkor kan anmälas för IV.

Museer omfattas.

Statliga verk såsom Arbetsförmedlingen, Trafikverket och Bolagsverket omfattas. Bostadsbolag, bostadsföreningar, kyrkor, Folkets hus, Våra gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund likaså.

För beställd konst tillkommer följande ägare som också är godkända för IV:

 • privata museer
 • vård, skola och omsorg i privat regi
 • återvinningscentraler (för konsumenter) i privat regi
 • privata bostadsföretag
 • privata fastighetsbolag om verket är utomhus
 • privata fastighetsbolag om verket är i en galleria eller placerat i en entré/trapphall och det finns en statlig eller kommunal verksamhet i samma fastighet
 • kyrkor och andra religiösa gudstjänstlokaler
 • Folkets hus o parker, Våra gårdar och bygdegårdarna

Privata aktörer som banker, försäkringsbolag, hotell, restauranger, konferensanläggningar och kontorsfastigheter och så vidare omfattas inte.

 • Statliga aktiebolag
 • Ideella medlems- föreningar/organisationer
 • Konstföreningar
 • Fackföreningar
 • Stiftelser
 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Hotell
 • Restauranger
 • Konferensanläggningar
 • Kontorsfastigheter
 • Konstverk inköpta av privatpersoner, oavsett placering

Alla tidigare inrapporterade uppgifter ligger kvar i vårt system och ger ersättning från år till år.

Du behöver bara registrera det som tillkommit sedan sist (eller om det är något verk du glömt att registrera).

Rättelser av tidigare registrerade verk skickas in till kansliet på epost iv [at] bildupphovsratt.se

Rättelser eller ändringar av redan registrerade rapporteras per e-post eller brev till Bildupphovsrätt. Ange alltid verkets ID-nummer och namn/beskrivning så att vi är säkra på att vi korrigerar rätt uppgift.

Under godkända verk på Mina sidor finns en flik för tidigare registrerade IV-verk. Där kan du se det ID-nummer som verket har tilldelats.

Nej, försäljningar i utlandet omfattas inte av IV.

Verk som du har sålt från din ateljé eller via ditt galleri eller vid en utställning betraktas som ”lös konst”. Det är alltså är motsatsen till beställd konst/gestaltningar/uppdrag.

För att vara en beställning enligt IV så ska verket inte finnas i beställningsögonblicket. Någon ber en upphovsperson att göra ett verk till en bestämt plats och gör upp om villkoren, först därefter skapas verket. Ett uppdrag helt enkelt.

Verkets placering är endast relevant när det är en beställning/gestaltning/uppdrag till en bestämd plats. 

Verk som du har sålt från din ateljé eller via ditt galleri eller vid en utställning betraktas som ”lös konst” och då saknar placeringen betydelse.

Alla frågor och svar om IV

Vi har samlat ihop alla frågor och svar om IV på en enda sida.

Statistik över hur IV fördelats genom åren