Om IV

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Individuell visningsersättning är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. 

Ersättningen är ett generellt konstnärsstöd avsett att kompensera konstnären för den inskränkning som görs i upphovsrättslagens § 20 och som inte gör det möjligt för konstnären att kräva ersättning för offentlig visning av överlåtna verk. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek.

Hand håller kamera ©smolaw11/ Adobe Stock

Viktiga dokument angående IV

Hitta du inte svaret på din fråga i dokumenten nedan eller i de vanliga frågorna nedan är du varmt välkommen att kontakta oss på iv(at)bildupphovsratt.se

Hur stor din ersättning blir beror på hur mycket verket såldes för. Om verket är beställt har även platsen där verket är placerat betydelse. Vilken stad spelar ingen roll men däremot hur synligt verket är. En tågstation ger till exempel mer än ett slutet rum på stadshuset. IV värderar hur många som har möjlighet att ta del av konstverket. 

Läs mer om poängsystemet här.

 

Vanliga frågor om IV-ersättning

Att rapportera