Frågor och svar om IV

OM IV, INDIVIDUELL VISNINGSERSÄTTNING

Individuell visningsersättning, IV, är ett statsanslag som fördelas av Bildupphovsrätt. Anslaget styrs av en förordning (SFS 1996:1605) om individuell visningsersättning, samt ett regleringsbrev som båda ges ut av regeringen.

Ersättningen är ett generellt konstnärsstöd avsett att kompensera konstnären för den inskränkning som görs i upphovsrättslagens § 20 och som inte gör det möjligt för konstnären att kräva ersättning för offentlig visning av överlåtna verk.

IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek.

Vem kan söka IV?

Endast nu levande konstnär som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller som är stadigvarande bosatt i landet kan erhålla iv.

IV är en personlig ersättning och delas därför inte ut till rättighetshavare utan bara direkt till upphovspersonen.

Dock utgår ersättning för det sista ersättningsåret, dvs det år då upphovspersonen avlider. Denna ersättning betalas ut till rättighetshavarna, eller i förekommande fall till dödsboet, när Bildupphovsrätt har fått alla dokument klara som styrker vilka som ärvt upphovsrätten efter upphovspersonen.

Nej, du behöver inte vara medlem i Bildupphovsrätt eller någon annan organisation för att söka IV.

Registrera med hjälp av BankID via Mina sidor

Du registrerar dina uppgifter via Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan).

På Mina sidor kan du även se de uppgifter du anmält tidigare år och de utbetalningar som du fått.

Bildupphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din identitet och dina kontouppgifter.

Eftersom det varje år rapporteras in tusentals publiceringar så minskar risken avsevärt för att felaktiga uppgifter matas in om varje upphovsperson själv registrerar uppgifterna.

Kontakta ir [snabel-a] bildupphovsratt.se om du av någon anledning inte kan använda Mina sidor (du kanske saknar dator eller BankID).

Tänk på att vara ute i god tid innan sista anmälningsdag.

 1. Surfa till Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan) på din dator
 2. Klicka på "Logga in med mobilt BankID från valfri enhet (t ex mobil eller läsplatta)"
 3. Fylla i ditt personnummer (fortfarande på datorn)
 4. Därefter öppnar du din telefon eller läsplatta och startar BankID-appen
 5. Legitimera dig med BankID-appen
 6. Gå tillbaka till datorn så loggas du in på Mina sidor

Pris utan moms

Nej priset ska anges exklusive moms.

Jag har inte sålt något nytt senaste året

Alla tidigare inrapporterade uppgifter ligger kvar i vårt system och ger ersättning från år till år.

Du behöver bara registrera det som tillkommit sedan sist (eller om det är något verk du glömt att registrera).

Rättelser av tidigare registrerade verk skickas in till kansliet på epost iv [at] bildupphovsratt.se

Ett verk, flera upphovspersoner

Verk som man har delad upphovsrätt till registreras med halva inköpspriset (om ni är 2 upphovspersoner, annars utifrån de förhållanden som gäller just detta verk).

Meddela Bildupphovsrätt vilket verk det rör sig om och vilken upphovsperson du har delad upphovsrätt med. Enklast är att du skickar ett epostmeddelande till iv [snabel-a] bildupphovsratt.se

Bara svenska köpare

Nej, försäljningar i utlandet omfattas inte av IV.

Dessa ägare omfattas av IV

Individuell visningsersättning, IV är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. Ägare som omfattas är därför svenska statliga, kommunala och regionala (landsting) myndigheter, institutioner och bolag (dock ej statliga aktiebolag), samt kyrkor (eller motsvarande).

Privata ägare omfattas inte, normalt inte heller stiftelser och föreningar. 

Det förekommer dock några undantag till ovanstående regel, bland annat privat vård, skola och omsorg, bostadsbolag samt privata museer. Läs mer om undantagen här.

På Mina sidor väljer du ägaren, som köpt det verk du vill registrera, ur en rullgardinsmeny. 

Kontakta iv@bildupphovsratt.se om ägaren du söker inte finns i listan.

Var tålmodig och vänta på att vi svarar!  Skriv inte in några uppgifter ”så länge” eftersom det blir mer jobb för Bildupphovsrätt. 

Dessa omfattas inte

 • Statliga aktiebolag
 • Ideella medlems- föreningar/organisationer
 • Konstföreningar
 • Fackföreningar
 • Stiftelser
 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Hotell
 • Restauranger
 • Konferensanläggningar
 • Kontorsfastigheter
 • Konstverk inköpta av privatpersoner, oavsett placering

Deponerade och/eller skänkta verk eller donationer omfattas generellt inte.

För att ett konstverk ska omfattas av IV krävs ett initiativ från ägarens sida genom köp, beställning, betalning eller en acceptans som är att likna vid en fri beställning.

Om du vill anmäla ett konstverk som inte inköpts, men som du anser borde omfattas av IV ber vi dig kontakta oss och förklara omständigheterna så prövas frågan från fall till fall.

Privata undantag

Konstverk ägda av svenska statliga, kommunala och regionala (landsting) myndigheter, institutioner och bolag (dock ej statliga aktiebolag), samt kyrkor kan anmälas för IV.

Museer omfattas.

Statliga verk såsom Arbetsförmedlingen, Trafikverket och Bolagsverket omfattas. Bostadsbolag, bostadsföreningar, kyrkor, Folkets hus, Våra gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund likaså.

För beställd konst tillkommer följande ägare som också är godkända för IV:

 • privata museer
 • vård, skola och omsorg i privat regi
 • återvinningscentraler (för konsumenter) i privat regi
 • privata bostadsföretag
 • privata fastighetsbolag om verket är utomhus
 • privata fastighetsbolag om verket är i en galleria eller placerat i en entré/trapphall och det finns en statlig eller kommunal verksamhet i samma fastighet
 • kyrkor och andra religiösa gudstjänstlokaler
 • Folkets hus o parker, Våra gårdar och bygdegårdarna

Privata aktörer som banker, försäkringsbolag, hotell, restauranger, konferensanläggningar och kontorsfastigheter och så vidare omfattas inte.

Kommunala & landstingsägda bolag

Om ägaren är ett kommunalt eller landstingsägt bolag (eller region, län och så vidare) så anges kommunen eller landstinget/länet/regionen som ägare.

Ägaren Hugebostäder registreras alltså som Huddinge kommun och Västfastigheter blir Västra Götalands­regionen. SL blir, med samma logik, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).

Om ingenting passar hör av dig till iv@bildupphovsratt.se så hjälper vi till.

Var tålmodig och vänta på att vi svarar!  Skriv inte in några uppgifter ”så länge” eftersom det blir mer jobb för Bildupphovsrätt. 

Statens konstråd

Nej, du måste själv registrera alla verk du vill ha ersättning för, ingenting registreras automatiskt.

Du loggar in säkert med ditt personnummer och BankID på Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan).

Endast rättelser eller kompletteringar av redan godkända verk skickas in via epost eller brev.

Grundläggande för IV är att verken ska vara självständiga konstverk där det finns en egen tanke bakom verket. Sånt som ibland kallas för ”fri konst”

Illustrationsuppdrag omfattas inte av IV eftersom man där är styrd av den beskrivning som beställningen innebär.

Typiskt såna fall kan vara illustrationer på museer eller vid olika faktautställningar. Skyltar, dekormålning, utställningsmontrar och så vidare.

 • Illustrationsuppdrag såsom utställnings- och modellbyggen. Scenografier, skyltar, dekormålning, utställningsmontrar och så vidare.
 • Vandringsutställningar
 • Arkitektur, design och formgivning
 • Illustrationer/uppdrag som gjorts med mångfaldigande som syfte
 • Konstverk som gjorts för exemplarframställning
 • Kortvariga konsthändelser som till exempel is- gräs- och eldskulpturer. Minst ett års existens krävs.

När du gjort flera verk till samma uppdragsgivare

Om du gjort flera verk på samma gång till en uppdragsgivare och verken placerats inom samma område/projekt ska dessa anges som ett enda beställt verk.

Om du har fått flera summor läggs dessa ihop och anges som ett pris.

Om du är tveksam kan du skicka ett meddelande till iv [at] bildupphovsratt.se och beskriva sakförhållandet.

Liturgiska verk

Verk sålda till kyrka eller andra religiösa gudstjänstlokaler

Ja, liturgisk konst kan registreras för IV.

Den liturgiska brukskonsten* omfattas om den är gjord efter en beställning – ett uppdrag – till en specifik kyrka och om det är
ett unikt verk.

Om dessa villkor är uppfyllda ska det anmälas som lös konst (det vill säga rutan "beställd konst" ska inte fyllas i). 

Övriga kyrkliga utsmyckningar såsom fönster, tavlor, kyrkogårdsstatyer som beständigt kan ses tas upp som beställd konst.

*Exempel på liturgisk brukskonst är: altarprydnader, bårtäcke, ljusbärare, julutsmyckningar, nattvardsservis, mässhake, antependium, stola och liknande.

Den liturgiska brukskonsten* omfattas om den är gjord efter en beställning – ett uppdrag – till en specifik kyrka och om det är
ett unikt verk.

Om ovanstående villkor är uppfyllda ska det anmälas som lös konst (det vill säga rutan "beställd konst" ska inte fyllas i). 

Detta beror på att den liturgiska brukskonsten inte har en fast placering, utan tas fram och brukas utifrån kyrkoårets årstider och traditioner.

 

*Exempel på liturgisk brukskonst är: altarprydnader, bårtäcke, ljusbärare, julutsmyckningar, nattvardsservis, mässhake, antependium, stola och liknande.

Frågor om Lös konst

Den liturgiska brukskonsten* omfattas om den är gjord efter en beställning – ett uppdrag – till en specifik kyrka och om det är
ett unikt verk.

Om ovanstående villkor är uppfyllda ska det anmälas som lös konst (det vill säga rutan "beställd konst" ska inte fyllas i). 

Detta beror på att den liturgiska brukskonsten inte har en fast placering, utan tas fram och brukas utifrån kyrkoårets årstider och traditioner.

 

*Exempel på liturgisk brukskonst är: altarprydnader, bårtäcke, ljusbärare, julutsmyckningar, nattvardsservis, mässhake, antependium, stola och liknande.

Frågor om Beställd konst

För att vara en beställning enligt IV så ska verket inte finnas i beställningsögonblicket. Någon ber en upphovsperson att göra ett verk till en bestämt plats och gör upp om villkoren, först därefter skapas verket. Ett uppdrag helt enkelt.

Verk som du har sålt från din ateljé eller via ditt galleri eller en utställning betraktas som ”lös konst” (vilket alltså är motsatsen till beställd konst/gestaltningar/uppdrag).

Verkets plats och adress: Till exempel ”Härnösands lasarett”, ”Nyckelpigans förskola i Trångsund”, du kan komplettera med adress i kortform om platsens namn inte är uppenbar).

Verkets mer precisa placering: Till exempel, ”väntrum till ortopeden”, ”förskolans fasad”, ”entréhall sjukhus”, ”rondell”, ”skolgård” eller liknande.

För den som vill kan man också komplettera med en länk till en plats på en Google Maps-karta, men detta är inte obligatoriskt.

För en utförd och levererad gestaltning kan du inkludera skissarvodet i försäljningspriset, men du får inte IV för ett skissarbete som inte lett till ett gestaltningsuppdrag.

Placering

Grunden för poängsättningen i IV-systemet är värdet, inköpspriset. Alla verk som registreras för IV får därför en värdepoäng utifrån detta värde.

Gestaltningar/uppdrag/beställningar får även poäng utifrån vilken placering verket har.

Detta innebär att vi bara efterfrågar placeringen för Beställd konst.

Verkets placering är endast relevant när det är en beställning/gestaltning/uppdrag till en bestämd plats. 

Verk som du har sålt från din ateljé eller via ditt galleri eller vid en utställning betraktas som ”lös konst” och då saknar placeringen betydelse.

Lös konst är konst som du har sålt från din ateljé eller via ditt galleri eller en utställning. Lös konst får endast värdepoäng i IV-systemet.

För att vara en beställning enligt IV så ska verket inte finnas i beställningsögonblicket. Någon ber en upphovsperson att göra ett verk till en bestämd plats och gör upp om villkoren, först därefter skapas verket. Ett uppdrag helt enkelt. Beställd konst får, utöver värdepoäng, även placeringspoäng i systemet.

Eftersom lös konst inte är skapad för en speciell plats så får det inte heller någon placeringspoäng och uppgift om placering är därför inte relevant.

Endast de verk som genomgått en fördelning (görs i november/december varje år) får status "godkända verk".

Det innebär att alla verk som du registrerar efter den 15 september (sista anmälningsdag) syns i fliken för Godkända Verk på Mina sidor, först i december året efter.

Innan dess kan du se vilka uppgifter du registrerat genom att titta under knappen Tidigare Varukorgar när du är inloggad på Mina sidor.

När du loggar in på Mina sidor så ser du tidigare registrerade uppgifter under knappen Godkända verk.

Rättelser av uppgifter

Rättelser eller ändringar av redan registrerade rapporteras per e-post eller brev till Bildupphovsrätt. Ange alltid verkets ID-nummer och namn/beskrivning så att vi är säkra på att vi korrigerar rätt uppgift.

Under godkända verk på Mina sidor finns en flik för tidigare registrerade IV-verk. Där kan du se det ID-nummer som verket har tilldelats.

Omarbetning av ett gammalt verk

För att få tillräkna sig nytt värde på ett redan registrerat IV-verk måste ”nytt konstnärligt värde ha tillförts” (till skillnad från ”konstnärligt värde har återställts”).

Rena restaureringar av befintliga verk omfattas därför inte av IV även om arbetet är gjort av en professionell konstnär eller till och med upphovspersonen till verket.

En omarbetning av ett befintligt verk eller en "utvidgning" eller liknande kan däremot omfattas.

Kontakta Bildupphovsrätt om du har tillfört konstnärligt värde till ett befintligt verk så berättar vi vad som gäller i just ditt fall.

Utbetalning

IV deklareras som momsfri inkomst.

Det bästa sättet är att logga in med BankID på Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan) och korrigera dina uppgifter där.

Skicka sedan ett epostmeddelande till bildupphovsratt [@] bildupphovsratt.se och berätta att du uppdaterat dina betalningsuppgifter.

Om du inte har BankID kan du ringa kansliet så hjälper vi dig.

Meddelande om din poäng och eventuella ersättning skickas ut i mitten på december. Pengarna betalas ut kring Lucia.

Du kan anmäla hur gamla verk som helst, men du får ingen retroaktiv ersättning för de år då verket inte varit anmäld, utan endast framåt i tiden.

Om du gått miste om ersättning på grund av ett fel som Bildupphovsrätt gjorts betalas retroaktiv ersättning ut, men endast för föregående år.

Rättelser ska inkomma till kansliet senast den 15 september året efter att fördelningen gjorts.

IV är en momsfri ersättning eftersom det är ett statsanslag ur kulturbudgeten som fördelas av Bildupphovsrätt. 

Poäng

Vad en poäng är värd är olika från år till år. Det beror på att anslaget är olika, men också på hur många upphovspersoner som är med och delar på pengarna , samt hur många verk som finns i databasen vid fördelningstillfället). 

Här berättar vi precis hur poängberäkningen går till. Längst ner på den sidan kan du också se vad en poäng varit värd de senaste åren.

Det är regeringen som beslutar hur stort belopp som ska ges till IV varje år. Detta presenteras i kulturbudgeten.

För 2020 fick Bildupphovsrätt nästan 65 miljoner kronor.

Frågor om mina sidor

Den mesta och bästa hjälpen får du när du är inloggad på Mina sidor. 

Vid varje fält finns ett litet frågetecken. Om du klickar på det så får du ledtrådar och instruktioner om hur du ska fylla i fälten.

 1. Surfa till Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan) på din dator
 2. Klicka på "Logga in med mobilt BankID från valfri enhet (t ex mobil eller läsplatta)"
 3. Fylla i ditt personnummer (fortfarande på datorn)
 4. Därefter öppnar du din telefon eller läsplatta och startar BankID-appen
 5. Legitimera dig med BankID-appen
 6. Gå tillbaka till datorn så loggas du in på Mina sidor

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome för att Mina sidor ska fungera så bra som möjligt.

Du kan ladda ner Chrome via Google.

Vi har problem med webbläsare som är blockerade för så kallade popup-fönster, framför allt i Mac/Iphone-miljö. Det innebär att det kan vara svårt för vissa att öppna utbetalningsspecifikationerna under knappen Godkända verk och tidigare utbetalningar.

Man kan tillfälligt ta bort spärren. I telefonen går man in i inställningarna, söker fram safari och klickar på knappen för blockerade popupfönster.

I webbläsaren Safari (standard i Mac-miljö) bör man få en fråga i webbläsaren som säger att ”vi har blockerat ett popuppfönster – vill du ändå öppna” (eller liknande).

 

Vår rekommendation är att man använder webbläsaren Google Chrome när man använder Mina sidor eftersom sajten är bäst anpassad för Chrome. 

Du laddar ner programmet via Google.