Fakta om IV

Bildupphovsrätt argumenterar för varför vi anser att vi ska få fortsatt höjda anslag.

Bildupphovsrätt redogör för hur medlen har fördelats och på vilka grunder.

Antal sökande av IV under åren 1997 - 2022.  Fördelat på män, kvinnor och ålder.

Antal mottagare av IV 1997 - 2022.  Fördelat på män och kvinnor, samt ålders- och ersättningsgrupper.

Antal mottagare av IV under åren 1997 - 2022.  Fördelat på ålder och ersättningsnivåer.

Mottagare av IV 2022. Fördelat på män och kvinnor och ersättningsnivåer.

Siffrorna i tabellen visar antalet, respektive snittersättningen för kvinnor minskat med samma uppgifter för män.

Blåfärgade (negativa) siffror innebär att männen är fler än kvinnorna inom gruppen.