Om IR

== > | Rulla nedåt på sidan för svar på ett stort antal frågor om IR

 

Sista ansökningsdatum för IR 2020 är 31 mars 2021.

Fördelning och utbetalning görs i slutet av november 2021.

En specifikation skickas ut med post cirka 10 dagar innan utbetalningen.

 

En ny anmälnings-site för IR kommer att lanseras i mitten av januari 2021. Ett Mina sidor där du bland annat kan anmäla IR.

Sista anmälningsdag är 31 mars 2021, men du måste alltså vänta tills nya Mina sidor lanseras innan du kan börja anmäla dessa verk.

Bildupphovsrätt kommer att informera brett när Mina sidor öppnas för användarna.

ALLMÄNT

Vad är IR?

Individuell reprografiersättning IR ersätter bildskapare när deras bilder kopieras inom undervisningen.

 

Viktiga datum 2020

Sista ansökningsdatum 31 mars 2020
Gäller böcker med utgivningsår 2015 – 2019
Gäller tidningar/tidskrifter med publiceringsdatum 2019
Utbetalning av IR november/december 2020

 

Vem kan få ersättning?

Fotografer illustratörer konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka IR. Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsperson har rätt till ersättning.

 

IR är en ersättning som bildupphovspersoner som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige.

 

Två korta pdf-er med information om IR

Regler för IR individuell reprografiersättning

Genomgång över vilka uppgifter du ska ange på IR-webben

(Rulla längre ner på sidan för kompletterande "vanliga frågor"/FAQ)

 

Hitta du inte svaret på din fråga i dokumenten ovan eller i de vanliga frågorna nedan är du varmt välkommen att kontakta oss på ir(at)bildupphovsratt.se

 

 

VANLIGA FRÅGOR OM IR-ERSÄTTNING

Rulla nedåt på sidan för att se alla frågor och svar.

 

 

VAD ÄR IR?

Individuell reprografiersättning IR ersätter bildskapare för att deras bilder får kopieras inom undervisningen på svenska skolor och lärosäten.

 

Var kommer pengarna ifrån?

Pengarna för IR-ersättningen kommer från skolor och högskolor som betalar en årlig avgift till Bonus Copyright Access för att kunna kopiera fritt i undervisningen ur läromedel och andra böcker tidningar och tidskrifter. Ersättningsnivåerna är satta utifrån hur stor sannolikhet det är att en bild kommer att bli kopierad i undervisning. Det innebär att publiceringar i läromedel ger en högre ersättning än till exempel skönlitteratur och facklitteratur.

 

Vad innebär 15/15-regeln?

 

I Bonus Copyright Acess avtal med skolor och högskolor finns någonting som brukar kallas 15/15-regeln och som innebär att man bara får fotokopiera/skanna högst 15% av en bok, men max 15 sidor. Skolorna får alltså inte kopiera obegränsat ur böcker eller tidningar. Läs mer om 15/15-regeln på Bonus hemsida.

 

Hur mycket pengar rör det sig om varje år?

2018 delade 1 855 bildskapare på 13 023 642 kronor. Ersättningen varierar utifrån hur mycket pengar vi får i kombination med hur många bilder och hur många upphovspersoner som finns i systemet vid varje fördelningstillfälle.

 

Vem kan få ersättning?

Fotografer illustratörer konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka IR. Det gäller tidningar och tidskrifter med publiceringsdatum föregående år och för böcker med utgivningsår de senaste fem åren.

Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsperson har rätt till ersättning.

Du måste ha fyllt 16 år för att söka IR.

 

 

HUR RÄKNAS ERSÄTTNINGEN UT?

Olika kategorier olika ersättningar

IR är en ersättning som skolor och högskolor betalar för att fritt få kopiera i sin undervisning. Ersättningens storlek bygger på hur troligt det är att ett verk används i detta sammanhang men eftersom ingen kan veta vilka bilder som verkligen kopierar så grundar man fördelningen på statistik.

 

Man utgår ifrån att det vanligaste är att kopiering sker från böcker vilket innebär att det ger högre ersättning. Bland böckerna räknar man med att det vanligaste är att läromedelsböcker kopieras och därför ger läromedel högre ersättning än skönlitteratur medan facklitteratur ger aningen högre ersättning än skönlitteratur.

 

Böcker räknar man med har en ”livslängd” på ungefär fem år och därför får man ersättning för bilder i böcker i fem år från publiceringsåret.

 

När det gäller tidningar och tidskrifter gör man antagandet att ”livslängden” är betydligt kortare och dessa ger därför bara ersättning en gång ( = 1 år). Man utgår ifrån att det är mer vanligt att en tidskrift kopieras och bilder i dessa ger därför lite högre ersättning än dagspress.

 

Varför varierar ersättningen från år till år?

Att ersättningen kan variera beror på flera saker. Dels hur mycket pengar som läggs i systemet från år till år men också på hur många bilder som finns inrapporterade vid just det fördelningstillfället samt hur många upphovspersoner som är med och delar på pengarna.

 

 

FÖR DIG SOM VILL ANSÖKA OM IR

När ska jag ansöka om IR?

Viktiga datum 2020

Sista ansökningsdatum 31 mars 2020
Gäller böcker med utgivningsår 2015 – 2019
Gäller tidningar/tidskrifter med publiceringsdatum 2019
Utbetalning av IR  november/december 2020

 

Hur söker jag IR?

Du söker IR via Bildupphovsrätts IR-webb där du loggar in med Band-ID.

 

Varför rapporterar man digitalt?

Bildupphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din identitet och dina pengar. Anmälan till IR görs numera med BankID-inloggning via vår hemsida och bygger på att varje upphovsperson själv skriver in uppgifterna i systemet. Eftersom det varje år rapporteras in tusentals publiceringar så minskar risken avsevärt för att felaktiga uppgifter matas in om varje upphovsperson själv registrera uppgifterna.

 

Måste man vara medlem i Bildupphovsrätt eller någon av yrkesorganisationerna för att söka IR?

Nej, du behöver inte vara medlem i Bilduphovsrätt eller någon annan organisation för att söka IR.

 

Varför kan man inte anmäla IR på sin smartphone?

IR-webben är inte anpassad för de små skärmar som smartphones har. Vi rekommenderar att man använder en dator när man registrerar IR (men det går bra att använda BankID-appen i sin telefon för själva legitimeringsprocessen – se instruktioner ovan). Det kan också gå bra att använda läsplatta.

 

 

HUR FUNGERAR IR-WEBBEN?

Hur loggar man in?

Bildupphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din identitet och dina pengar.

Enklaste sättet brukar vara att göra så här:
1.    gå till Bildupphovsrätts inloggningssida på din dator.
2.    klicka på ”logga in med mobilt BankID från valfri enhet (t ex mobil eller läsplatta)”
3.    fyll i ditt personnummer (fortfarande på din dator)
4.    därefter öppna din telefon eller läsplatta och starta BankID-appen
5.    legitimera dig med BankID-knappen
6.    gå tillbaka till datorn så loggas du in.

 

Jag har ärvt rättigheter hur fyller jag i formuläret?

För att kunna anmäla IR för en avliden upphovsperson måste du vara registrerad hos Bildupphovsrätt som rättighetshavare till denne.

Förutsatt att du är registrerad rättighetshavare så loggar du in på IR-webben med BankID och fyller i dina personuppgifter. I första bilden får du dels upp dina egna personuppgifter dels en lista över den eller de upphovspersoner som du representerar.

Om du själv är konstnär/upphovsperson kan du nu välja att antingen rapportera ir för dina egna publiceringar eller klicka på knappen vid den avlidne konstnär du avser att rapportera ir-för.

Kontakta Bildupphovsätt om du vill söka ir för en upphovs­person som du inte är registrerad rättighetshavare för.

 

Jag är företagare hur fyller jag i formuläret?

Har du enskild firma fyller du i organisationsnummer och företagsnamn. Är din verksamhet att betrakta som en hobby vill vi att du meddelar oss det eftersom det har betydelse för rapporteringen till Skatteverket.

Om ditt företag har en annan bolagsform än enskild firma så behöver du fyller i den här blanketten. Blanketten är generell och gäller alla ersättningar som Bildupphovsrätt hanterar.

 

Anställd eller frilans?

För dig som rapporterar bilder i dagspress behöver vi också veta om du har levererat bilderna i egenskap av frilans eller anställd. Skälet till detta är att ersättningen fördelas från två olika kvoter.

 

Publicering eller försäljning?

Fotografer har möjlighet att lämna antingen uppgifter om antal fotografier per boktitel eller specificera försäljning av antal fotografier till angivet bokförlag.

 

Hur rättar jag en felaktig uppgift?

Kontakta kansliet om du har råkat mata in en felaktig uppgift i systemet så hjälper vi dig att rätta informationen.

 

Pdf-dokumenten

IR-webbens inloggningssida finns två dokument i pdf-format. Det ena innehåller reglerna för IR det andra är en enkel handledning för hur man fyller i uppgifterna. Om du är osäker på hur det fungerar med BankID så finns en genomgång här.

 

 

VILKEN AV RAPPORTERNA SKA JAG FYLLA I?

Det finns fyra rapporter att fylla i beroende på i vilket medium din bild publicerats.
Rapport 1 - böcker
Rapport 2 – dagspress
Rapport 3 – tidskrift
Rapport 4 – bildbyrå i bok (obs! gäller endast fotografer!)

 

Här kan du ladda ner en kort genomgång över hur man registrerar uppgifterna på IR-webben.

 

VILKA BILDER I BÖCKER KAN JAG ANMÄLA TILL IR?

Vilka publiceringar i böcker kan jag rapportera?

Du kan ansöka om IR för bilder i böcker inom områdena läromedel facklitteratur och skönlitteratur. En bok har ett ISBN-nummer och kan exempelvis vara inbunden i pocketformat i kartonnage häftad eller ha ringpärmar. Även avhandlingar statens offentliga utredningar SOU och nothäften omfattas av IR.

 

Måste man skicka in alla uppgifter varje år?

Nej du ska bara söka en IR en gång per bild oavsett om publiceringen sker i en bok eller en tidning/tidskrift. För böcker får du ersättning i fem år (förutsatt att du anmält boken direkt) och för tidningar tidskrifter en gång. Du skickar alltså in det som tillkommit sedan förra året samt eventuella rättelser.

 

Var hittar jag uppgifter om de böcker som jag har bilder i?

Har du egna exemplar av böcker som du har bilder i så hittar du de flesta uppgifterna i bokens kolofon.

Annars kan du till exempel titta bland de underlag och redovisningar som har gett dig ersättning under åren. Om du behöver information om ISBN-nummer, förlag, huvudförfattare eller liknande rekommenderar vi att du söker i Kungliga bibliotekets databas Libris eller att du kontaktar utgivaren.

 

Får ni automatiskt information från förlagen om publicering?

Nej vi får ingen information automatiskt. Inte ens om du fått någon annan ersättning från oss tidigare avseende just denna publicering. Du måste själv anmäla in de bilder du vill söka IR för.

 

Hur vet jag om en boktitel kommit ut i nyutgivning med ett nytt ISBN-nummer?

Sök i Libris på boktitel så listas de böcker med den titel du söker. Årtalet anger året för utgivningen.

 

Om en bok har nytryckts under de publiceringsår som för närvarande är aktuella för IR kan jag söka IR för den igen då?

Nej man kan inte söka IR för nya upplagor om inte den nya utgåvan har bearbetats eller uppdaterats och därmed fått ett nytt ISBN-nummer.

 

Varje bok giltig i 5 år från publiceringsåret

När det gäller böcker så ligger de kvar i systemet så länge de är ”giltiga” dvs 5 år från och med utgivningsåret. Du behöver alltså bara komplettera med det som tillkommit sedan sist (inklusive eventuella böcker som du glömt rapportera tidigare).

 

Paketböcker med samma ISBN

Ibland ges flera böcker ut tillsammans under ett enda ISBN-nummer.  Det kan till exempel vara små barnböcker eller läromedel som ges ut som ”ett paket”. Dessa ska rapporteras som om det vore en enda bok och du anger ”paketnamnet” ISBN-numret och det totala antal bilder du har i samlingen.

 

En bok utan ISBN-nummer är jag inte berättigad IR då?

Grundregeln är att en bok måste ha ett ISBN-nummer för att vara berättigad till IR.

 

Om du har en bok som saknar ISBN så kan du höra av dig till kansliet med en beskrivning av boken och en motivering till varför du anser att den bör ge IR. I vissa fall kan du få besked av handläggaren relativt omgående annars tas frågan till IR-nämnden för avgörande.

Du kan söka IR för boken först efter att du fått ett godkännande från kansliet. Om sista anmälningsdag har passerat så får du hjälp av handläggaren att registrera boken (förutsatt att din fråga är inskickad innan sista anmälningsdag).

 

Ger utländska böcker IR?

Nej tyvärr. IR gäller bara svenska publiceringar (kan vara på annat språk men ska vara svenskt förlag) med svenska ISBN-nummer.

 

Ger upplaga poäng?

Nej upplaga saknar betydelse för IR.

 

Ska jag ange bildens placering eller storlek?

Nej endast antal bilder per publikation har betydelse för IR.

 

Ditt fotografi av ditt verk.

Även om du själv är fotograf till det foto som avbildar ditt verk (illustration/konstverk/konsthantverk) så kan du bara söka IR för en kategori per bild. Dvs du måste välja om du vill söka IR foto för bilden eller IR annan bild.

 

Hur räknas en bild?

Varje gång en bild är återgiven i en bok eller på omslaget räknas det som en (1) bild även om det är samma bild som återkommer. Ett uppslag över två sidor räknas som en bild. I ett seriealbum räknas varje ruta som en bild. I en flora räknas varje blomma som en bild (om de inte har en gemensam bakgrund i såna fall räknas de som en bild).

För närvarande ersätts högst 50 bilder per bok.

 

Läromedel fackbok eller skönlitteratur?

Läromedel är de böcker som ges ut i undervisningssyfte huvudsakligen av läromedelsförlag. Fackböcker kan vara till exempel en biografi en bok om konst natur eller hälsa och så vidare. Fackböcker kan rikta sig till såväl vuxna som barn. Skönlitteratur är de böcker som varken är läromedel eller fackböcker och kan precis som fackböcker vända sig till både vuxna och barn.

 

Det är bokens syfte som avgör vilken klassificering boken får.En instruktionsbok är till exempel inte nödvändigtvis läromedel även om den används i samband med en utbildning.

 

Ett övertydligt exempel kan vara en kurs i litteraturhistoria där man läser Hemsöborna, eller till och med Kalle Anka, men där vare sig Hemsöborna eller Kalle Anka kan klassas som läromedel.

 

 

Kan en konstkatalog räknas som en bok?

Ja om det är en bok men inte om det är en enklare nummerkatalog eller promotion-material. Boken ska finnas att tillgå även efter att utställningen har upphört.

 

Jag har gjort ett uppdrag tillsammans med en annan upphovsperson hur ska detta redovisas?

Om det är färre bilder än 50 i boken så delar ni antalet bilder per upphovsperson och anger den siffran. Om antalet bilder i boken överstiger 50 så delar ni 50 med antalet upphovspersoner och anger den siffran.

 

Vilken typ av publicering kan jag INTE rapportera?

Dessa publikationer är inte berättigade till IR:

 • Kopieringsunderlag (även bok när syftet med utgivningen är att kopieras ur) arbetsböcker övningsböcker
 • Läromedel i annan form än ”bokform”
 • Broschyrer promotion- och informationsmaterial (även om ISBN-nummer finns)
 • Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
 • Diagram och tabeller (betraktas som litterära verk enligt upphovsrättslagen)
 • Kartor handskrivna texter eller grafisk formgivning (betraktas som litterära verk enligt upphovsrättslagen)
 • Ljudböcker, e-böcker
 • CD, DVD, USB etc
 • Planscher vykort lösa blad (även om ISBN-nummer finns)
 • Spel, spelkort
 • Eget utgivet promotionsmaterial (gäller till exempel Illustratörscentrums katalog)
 • Almanackor, diagram, kartor, handskrivna texter eller grafisk formgivning

Ingen ersättning utgår för material som inte omfattas av vid varje tillfälle gällande kopieringsavtal.

För närvarande omfattas endast analoga publiceringar. Inga digitala bilder ger ersättning.

 

VILKA BILDER I TIDNINGAR/TIDSKRIFTER KAN JAG ANMÄLA TILL IR?

Vilka publiceringar i tidningar kan jag rapportera?

Du kan ansöka om IR för bilder i dagspress och tidskrifter som kommer ut med minst 4 nummer per år och som har utgivningsbevis från PRV.

 

Måste man skicka in alla uppgifter varje år?

Nej du ska bara söka en IR en gång per bild oavsett om publiceringen sker i en bok eller en tidning/tidskrift. För böcker får du ersättning i fem år (förutsatt att du anmält boken direkt) och för tidningar tidskrifter en gång. Du skickar alltså in det som tillkommit sedan förra året samt eventuella rättelser.

 

Var hittar jag uppgifter om de tidningar som jag har bilder i?

Du kan till exempel titta bland de underlag och redovisningar som har gett dig ersättning under åren.

 

Får ni automatiskt information från förlagen om publicering?

Nej vi får ingen information automatiskt. Inte ens om du fått någon annan ersättning från oss tidigare avseende just denna publicering. Du måste själv anmäla in de bilder du vill söka IR för.

 

Hur många år kan jag ansöka om ersättning för en bild i en tidning/tidskrift?

Bilder i tidningar/tidskrifter ger bara ersättning en gång. Du måste alltså se till att rapportera in dessa bilder direkt när kalenderåret är slut för att få möjlighet att få IR för dem. För att få ersättning för bilder publicerade under 2019 måste du anmäla dessa senast den 31 mars 2020.

 

Vad skiljer dagspress från en tidskrift?

Dagspress kommer ut med minst ett nummer i veckan. En tidskrift kommer ut med minst fyra nummer per år.

 

För båda gäller att det ska vara en så kallad periodisk skrift (kommer ut med minst fyra nummer per år) och ha utgivningsbevis från PRV.

 

Var hittar jag tidningen eller tidskriftens ISSN-nummer?

ISSN-nummer är en typ av id-nummer som periodiska skrifter har. ISSN-nummer påminner om ISBN-nummer men ISBN-numret är unikt för varje titel medan ISSN-numret är kopplat till tidningens titel/namn.

Tidningens ISSN-nummer hittas vanligen i kolofonen/redaktionsrutan. Man kan också söka i Kungliga bibliotekets databas Libris. I nuläget är dock inte ISSN-nummer en obligatorisk uppgift.

 

Ger utländska tidningar/tidskrifter IR?

Nej tyvärr. IR gäller bara svenska publiceringar (kan vara på annat språk men ska vara svenskt förlag).

 

Publiceringar på webben eller i tidningarnas webb-upplagor?

För närvarande omfattas endast analoga publiceringar. Inga digitala bilder ger ersättning.

 

Ska jag ange bildens placering eller storlek?

Nej endast antal bilder per publikation har betydelse för IR.

 

Hur räknas en bild?

Varje gång en bild är återgiven i en tidning eller på omslaget räknas det som 1 bild även om det är samma bild som återkommer. Ett uppslag över två sidor räknas som en bild. I en seriestip räknas varje ruta som en bild.

För närvarande ersätts 10 bilder per nummer/publicerings­datum för tidning/tidskrift.

 

Jag har gjort ett uppdrag tillsammans med en annan upphovsperson hur ska detta redovisas?

Om det är färre bilder än 10 per tidningsutgåva så delar ni antalet bilder per upphovsperson och anger den siffran. Om antalet bilder i tidningen överstiger 10 så delar ni 10 med antalet upphovspersoner och anger den siffran.

 

 

INLOGGAD PÅ IR-WEBBEN

Hur kan jag se vad ni har registrerat i er databas?

I inloggat läge kan du se gamla rapporter under rubriken ”mina rapporter” (se bild nedan).

skärmbild mina rapporter

 

Jag försöker registrera men det är något som är fel för ingenting sparas i rapporten.

Du har troligen missat att spara varje rad/publicering innan du skickar rapporten.

 • Först fyller du i uppgifterna för publiceringen (samma princip gäller för böcker som för tidningar och tidskrifter bara ett annat fönster).
 • Sen sparar du dessa uppgifter (1. i bild ett nedan).
 • Dessa uppgifter ”ramlar sedan ner” i en lista längst ner på sidan – ungefär som när man betalar räkningar på sin internetbank och lägger flera uppdrag efter varandra.
 • När man är helt klar med årets rapportering skickar man iväg rapporten (2. i bild två nedan) – återigen kan man dra en parallell till när man skickar iväg uppdragen hos sin internetbank.

 

 

 

Jag kommer inte in i min rapport den är låst!

Det vanligaste problemet är att man har klickat på knappen ”skicka rapport” innan man är helt klar med sin IR-rapportering för året.

 

Så länge man bara sparar varje rad/publicering för sig så kan man gå tillbaka till rapporten och lägga till eller redigera redan inskrivna uppgifter men om man klickar på ”skicka rapport” så är det att betrakta som att lägga en blankett i ett kuvert och posta på brevlådan – efter det kan man inte längre göra några ändringar.

 

Kontakta kansliet om du råkat skicka in din rapport för tidigt så låser vi upp den åt dig.

 

 

HUR FÅR JAG MIN ERSÄTTNING?

När betalas IR ut?

IR fördelas och betalas ut i slutet av november. Ungefär en vecka innan utbetalningen kommer en specifikation att skickas ut till dig där du får en sammanställning över vad ersättningen gäller. Även du som hamnar under minimigränsen för vad som ger ersättning får en specifikation per post.

Glöm inte att meddela Bildupphovsrätt om dina kontouppgifter ändras.

 

Det står fel kontonummer på rapporten och jag har inte fått mina pengar vad ska jag göra?

Det snabbaste sättet är att skicka ett epostmeddelande till kansliet och förklara problemet. Om du har bytt kontonummer skicka med personuppgifter samt det gamla och nya kontonumret så undersöker vi saken och återkommer så snart vi kan.

 

Varför står det 0 kronor att utbetala på min rapport?

Om belopp att utbetala är 0 betyder det att du inte kommit upp i det poängvärde som är lägsta belopp att betala ut (250 kronor).

 

Mini- och maxersättning

Det minsta beloppet som betalas ut per upphovsperson är 250 kronor och det högsta 25 000 kronor för bilder i bok. För bilder i tidning/tidskrift är maxbeloppet 15 000 kronor per upphovperson.

 

Reservation för felaktigheter

Det finns ett belopp reserverat om Bildupphovsrätt gör fel vid inmatningar eller misstag i bedömningen av en ansökan. Inga andra fel och misstag täcks av reservationen.

 

En rapport över de uppgifter Bildupphovsrätt registrerat sänds ut i samband med att ersättningen betalas ut. Du använder denna rapport för att kunna göra kompletteringar och ändringar om något inte är korrekt. Alla fel ska anmälas skriftligt till Bildupphovsrätt via epost eller brev. Om inga rättelser inkommer till Bildupphovsrätt inkommer innan den 31 mars nästkommande år godtas uppgifterna och ingen ny ansökan behöver göras.

 

Går det att få retroaktiv ersättning?

Endast om det är Bildupphovsrätt som har gjort felregistreringar kan man få retroaktiv ersättning och då endast för föregående år. Rättelser ska inkomma till kansliet senast den 31 mars året efter att utbetalningen gjorts.

 

Hur deklareras ersättningen?

Alla utbetalningar rapporteras till Skatteverket och finns förtryckta på din skattedeklaration.

 

Hitta du inte svaret på din fråga bland frågorna ovan är du varmt välkommen att kontakta oss på ir(at)bildupphovsratt.se