Om IV, Individuell visningsersättning

[rulla nedåt på sidan för svar på ett stort antal frågor.]

 

Sista anmälningsdag den 15 september! 

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, ett landsting eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Individuell visningsersättning är ett statligt anslag (sedan 1997) som Bildupphovsrätt ansvarar för att betala ut. 

 

Ersättningen är ett generellt konstnärsstöd avsett att kompensera konstnären för den inskränkning som görs i upphovsrättslagens § 20 och som inte gör det möjligt för konstnären att kräva ersättning för offentlig visning av överlåtna verk. IV kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på bibliotek.

 

För att få IV-ersättningen måste du registrera dina verk innan den 15 september varje år. De verk du registrerat tidigare är kvar i systemet och behöver inte skrivas in igen. Pengarna betalas ut lagom till jul.

Viktiga dokument angående IV

Regler för IV

Så registrerar du uppgifterna på webben IV

(Rulla längre ner på sidan för kompletterande "vanliga frågor"/FAQ)

 

Hitta du inte svaret på din fråga i dokumenten ovan eller i de vanliga frågorna nedan är du varmt välkommen att kontakta oss på iv(at)bildupphovsratt.se

 

 

Poängsystemet

Hur stor din ersättning blir beror på hur mycket verket såldes för. Om verket är beställt har även platsen där verket är placerat betydelse. Vilken stad spelar ingen roll men däremot hur synligt verket är. En tågstation ger till exempel mer än ett slutet rum på stadshuset. IV värderar hur många som har möjlighet att ta del av konstverket. 

Läs mer om poängsystemet här.

 

 

VANLIGA FRÅGOR OM IV-ERSÄTTNING

Att rapportera

Hur rapporterar jag IV? 

Logga in med BankID på IV-webben och fyll i de verk du vill anmäla där. På inloggningssidan (och även i grå rutan Viktiga dokument angående IV ovan) finns två pdf-dokument dels ett regeldokument dels en enkel genomgång om hur uppgifterna ska fyllas i.  Läs dessa innan du börjar registrera.

 

Varför måste jag logga in med BankID? film om hur man loggar in med BankID

Bilduppphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din indentitet och dina pengar. Det registreras in över 1500 verk för IV varje år och har visat sig bli färre fel i rapporteringen om varje konstnär själv anmäler in korrekta uppgifter i systemet.

 

Här bredvid är en kort film som visar hur man loggar in. Du kan också läsa vår lathund för hur man loggar in med BankID.

 

 

Min rapportering krånglar vad har jag gjort för fel?

Det vanligaste problemet är att man har klickat på knappen ”skicka rapport” innan man är helt klar med sin IV-rapportering för året. Så länge man bara sparar varje rad för sig så kan man gå tillbaka till rapporten och lägga till eller redigera redan inskrivna verk men om man klickar på ”skicka rapport” så är det att betrakta som att lägga en blankett i ett kuvert och posta på brevlådan – man kan inte längre göra några ändringar.

Kontakta iv[at]bildupphovsratt.se om du råkat skicka in din rapport för tidigt så låser vi upp den åt dig.

 

Hur vet jag vad ni har registrerat?

Det ser du när du loggar in på IV-webben med ditt BankID.

 

Får ni automatiskt uppgifter från Statens Konstråd /landstingen /kommunerna?

Nej det får vi inte.

 

Måste man skicka in alla uppgifter varje år?

Nej du behöver bara registrera kompletteringar och rättelser.

 

Måste man veta var verken är placerade?

Verkets placering är endast relevant när det är en beställning/gestaltning/uppdrag till en bestämd plats men alltså inte när verket är inköpt på till exempel en utställning (så kallad "lös konst").

 

Ska momsen vara med?

Nej.

 

Jag har gjort ett uppdrag tillsammans med en annan konstnär, hur ska detta redovisas?

Om flera personer delat på ett uppdrag ska det anges i ansökan. Var och en anger sin andel av konstverkets pris. Läs mer i dokumentet regler högre upp på sidan.

 

Ägare

Vilka ägare omfattas?

 • Statliga kommunala och regionala (landsting) institutioner och bolag (ej statliga aktiebolag) samt kyrkor (om det är i lokaler eller områden tillgängliga för allmänheten) är godkända ägare.
 • För beställd konst (gestaltning/uppdrag) gäller dessutom att privata ägare inom vård skola och omsorg samt fastighetsbolag omfattas om ägare om verket är placerat där allmänheten har tillgång till det.
 • Statliga aktiebolag omfattas inte.
 • Ideella/medlems- föreningar/organisationer som till exempel konstföreningar ABF och LO omfattas inte.
 • Stiftelser omfattas normalt inte.
 • Privata företag och privatpersoner omfattas inte.
 • Privata arbetsplatser, konferensrum, restauranger, hotellbanker, försäkringsbolag och liknande platser omfattas inte.
 • Donationer omfattas normalt inte.
 • Priser eller vandringspriser omfattas inte.

 

Att tänka på när det gäller kommunala eller landstingsägda bolag

Om ägaren är ett kommunalt eller landstingsägt bolag (eller region, län och så vidare) så anges kommunen eller landstinget/länet/regionen som ägare. Ägaren Hugebostäder registreras alltså som Huddinge och Västfastigheter blir Västra Götalands­regionen. SL blir, med samma logik, Stockholms läns landsting. Om ingenting passar hör av dig till så hjälper vi till. Vänta med att registrera tills du har fått råd av Bildupphovsrätt.

 

Villkor privata ägare

Från och med 2018 omfattas privata ägare inom vård skola och omsorg samt fastighetsbolag om verket är :

1. beställd konst (uppdrag/gestaltningar) och
2. placerad där allmänheten har tillgång till den.

 

Privata arbetsplatser konferensrum restauranger hotell och liknande platser omfattas fortfarande inte av IV. Lös konst omfattas inte heller av de utvidgade reglerna.

Privatpersoners köp av konst omfattas aldrig av IV oavsett placering.

 

Ägaren saknas i rullgardin-menyn

Kontakta om du inte hittar rätt ägare i rullgardin-menyn på IV-webben. Vänta med att registrera tills du har fått råd av Bildupphovsrätt.

 

Donationer och deponerade verk

Deponerade och/eller skänkta konstverk eller donationer omfattas generellt inte. Läs mer i dokumentet IV-regler i grå rutan ovan.

 

Omfattas kyrkan som ägare?

Ja den liturgiska konsten kan anmälas för IV. Även den liturgiska brukskonsten omfattas från och med 2008 men tas då upp som ”lös konst” (även om det är en beställning). Läs mer i dokumentet IV-regler i grå rutan ovan.

 

Räknas inköp i utlandet?

Nej.

 

Typ av verk

Finns det typer av verk eller annat som inte omfattas?

 • Scenografi utställnings- modellbyggen och vandringsutställningar.
 • Arkitektur design och formgivning.
 • Illustrationer/uppdrag som gjorts med mångfaldigande som syfte.
 • Konstverk som gjorts för exemplarframställning.
 • Kortvariga konsthändelser som till exempel is- gräs- och eldskulpturer. Minst ett års existens krävs.

 

Utbetalning

Går det att få retroaktiv ersättning?

Endast om det är felregistreringar från vår sida och då endast för föregående år. Rättelser ska inkomma till kansliet senast den 15 september året efter att fördelningen gjorts.

 

När betalas ersättningen ut?

Meddelande om din poäng och eventuella ersättning skickas ut i mitten på december. Pengarna betalas ut kring Lucia.

 

Det står fel kontonummer på rapporten jag har inte fått mina pengar vad gör jag?

Istället för att ringa till oss skicka ett mail och beskriv problemet till bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se. Om du har bytt kontonummer: skicka med personuppgifter samt gamla och nya kontonumret så undersöker vi problemet och återkommer så snart vi kan. 

 

Hur deklareras ersättningen?

Som momsfri inkomst.