Ersättningar för verk i rörlig bild

Både medlemmar och icke-medlemmar kan få ersättning enligt SVT/UR-avtalet

TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det. Det skiljer sig dock lite mellan bolagen hur de väljer att hantera bildrättigheter. Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) har valt att skaffa en licens hos Bildupphovsrätt som innebär att de får visa massor av konst mot en årsavgift. De rapporterar in vilka verk som använts och Bildupphovsrätt betalar ut ersättning till upphovspersonerna. Även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt får ersättning för sin medverkan. 

SVTs licens gäller för verk som visas i vanlig TV-utsändning, inklusive repris 30 dagar, samt på SVT Play i 6 månader. Licensen omfattar även bilder av verk på SVT/URs webbplats och brukskonst i studiomiljö.

Endast medlemmar kan få ersättning i andra kanaler

Konst som visas i andra kanaler har en annan ordning och handläggningstiden är generellt längre än för visningar i SVT/UR.

Dessa verk ersätts

 • Teckning 
 • Fotografi
 • Konstverk
 • Konsthantverk
 • Brukskonst
 • Animationer
  (endast vidaresändningsersättning)
 • Verk du gör på uppdrag av TV-bolaget
  (endast vidaresändningsersättning)

Dessa verk ersätts INTE

 • Videokonst
 • Infografik
 • Verk du gör som anställd

Då kan du inte få ersättning när verk visas i TV

Vid vissa situationer är verk fria att använda

Exempel på inskränkningar

Om ett verk syns tydligt i bild men inte har något alls med programmets innehåll att göra

När verk förekommer i bakgrunden. Vid till exempel en intervju i nyhetsprogram som görs framför en väggmålning i riksdagen.

Vid rapportering av dagshändelser. Till exempel öppnande av utställning såvida man inte visar ett flertal bilder av utställningens verk och inslaget övergår till reportagekaraktär.

Här kan du rapportera att ditt verk har visats i TV

Trots att ett stort antal TV-program granskas kan det hända att ditt verk inte kommit med i rapporterna och därmed inte heller i fördelningen av pengar. Du kan då söka ersättning i efterhand.

Vänta inte för länge med att söka ersättningen, det varierar lite mellan olika avtal men inom cirka ett år från sändning bör du ha registrerat ditt verk. 

Vanliga frågor om TV

Ersättning för visning i SVT/URs program betalas ut en gång per år.

Till exempel: Program som sänts ut under 2022 betalas ut i maj 2023.

Ersättning för visning i andra kanaler kan variera något beroende på när rapporteringen inkommer. 

Det beror på att pengarna som finns att fördela är en pott. Om fler verk än tidigare använts och rapporterats in i systemet blir det fler upphovspersoner som ska dela på ersättningen. Bildupphovsrätt förhandlar löpande med bolagen för att försöka få till en högre ersättning till konstnärerna. 

I avtalet med SVT/UR ingår att de får visa repriser dels i vanlig TV (30 dagar) och dels i Playtjänsten upp till 6 månader.

SVT/UR gör själva en bedömning innan rapportering till Bildupphovsrätt. Sen granskar vi deras rapporter och ett stort antal program. Vi gör bedömningar enligt de fördelningsregler vi har kommit överens om i avtal samt utifrån vad som gäller enligt upphovsrättslagen.  

Gammeldags teve med färgränder i skärmen

I programförteckningarna intill hittar du alla program som varit upplagda på SVT:s webbplats Öppet Arkiv under 2019 till 2021.

Sök i dokumenten genom att trycka ctrl+F (”krumelurtangenten” i mac) och fylla i sökrutan med lämpligt sökord.

Om du vet att ett eller flera av dina verk finns med i ett av de listade programmen kan du anmäla detta via formuläret bredvid.

Du kan göra flera anmälningar om dina verk förekommer i flera program/avsnitt. Använd uppgifterna från dokumenten ovan för att fylla i formuläret.

Pengarna betalas ut i juni. Det minsta beloppet som betalas ut är 200 kronor.

Pengarna kommer från organisationen Copyswede som har avtal med SVT om arkivvisning.

Läs mer på Copyswedes hemsida.

Pengarna fördelas utifrån hur många som sett programmen som ligger uppe i Öppet arkiv. Ju fler som klickat på programmet där du medverkar, ju mer pengar får du.

När andra aktörer än TV-bolagen ser till att tittare kan ta del av tv-sändningar via kabel eller internet kan de upphovspersoner som på olika sätt medverkat i TV-programmen som sänds ha rätt till en upphovsrättslig ersättning. Den kallas vidaresändningsersättning.

Vidaresändningen administreras av Copyswede.

När andra aktörer än TV-bolagen ser till att tittare kan ta del av tv-sändningar via kabel eller internet kan de upphovspersoner som på olika sätt medverkat i TV-programmen som sänds ha rätt till en upphovsrättslig ersättning. Det kallas vidaresändningsersättning.

Grundregeln är att om du har överenskommit direkt med ett TV- eller produktionsbolag om utsändning av dina verk så ska du ansöka om vidaresändningsersättning.

Om dina bilder används i enlighet med Bildupphovsrätts eller en bildbyrås, t ex TT.s, avtal med TV-bolaget behöver du inte ansöka om ersättning. Då har vi redan information om utsändningen och du behöver inte berätta för oss att den ägt rum.

Om dina upphovsrättsligt skyddade bilder eller animationer är med i ett program som sänts i någon av SVT:s eller TV4:s kanaler kan du ha rätt till vidaresändningsersättning. Det gäller illustratörer, fotografer, animatörer och andra bildskapare. De kanaler som omfattas är:

 • SVT1
 • SVT2
 • Barnkanalen
 • Kunskapskanalen
 • TV4
 • Sjuan
 • TV12
 • TV4 Fakta
 • TV4 Film
 • TV4 Guld

Det spelar ingen roll om det är en repris som visas av TV-programmet du medverkat i. Däremot har du inte rätt till vidaresändningsersättning om ditt TV-program finns tillgängligt på TV-bolagens webbsidor t ex SVT Play, Öppet arkiv eller UR Play. Ersättning erläggs inte heller om bilderna eller animationen skapats inom ramen för en anställning eller om ditt verk endast förekommer i bakgrunden i TV-programmet t ex i form av dekor eller rekvisita.

Verken som omfattas av vidaresändningsersättningen är:

 • Teckning
 • Fotografi
 • Konstverk
 • Konsthantverk
 • Brukskonst
 • Animationer
 • Verk du gör på uppdrag av TV-bolaget

Om du är upphovsperson till andra typer av verk kan du vända dig till Copyswede för att få besked om vad som gäller för din ersättning.

Om du är upphovsperson till andra typer av verk t ex en text som är med i samma program som dina bilder eller animationer kan du vända dig till Copyswede för att få besked om vad som gäller för din ersättning.

Det gäller t ex barnboksförfattare vars texter framförs tillsammans med bilder ur boken eller om du har skrivit manus eller musik. Mejla i så fall fordelning@copyswede.se

Grundregeln är att om du har överenskommit direkt med ett TV- eller produktionsbolag om utsändning av dina verk så ska du ansöka om vidaresändningsersättning.

Om dina bilder används i enlighet med Bildupphovsrätts eller en bildbyrås, t ex TT.s, avtal med TV-bolaget behöver du inte ansöka om ersättning. Då har vi redan information om utsändningen och du behöver inte berätta för oss att den ägt rum.

Barn som tittar på tv

Så ansöker du om vidaresändningsersättning

Om du är bildskapare eller animatörer och har jobbat på uppdrag eller motsvarande från SVT, UR, TV4 eller fristående produktionsbolag saknar vi information om vilka program du medverkat i så du måste göra en ansökan om vidaresändningsersättning.

Mejla din ansökan till tv@bildupphovsratt.se ange "vidaresändningsersättning" i rubriken eller skicka ett brev till:

Bildupphovsrätt
Vidaresändningsersättning
Hornsgatan 103
116 37 Stockholm

Pictogram Öga svart

1.

Ditt namn och personnummer

Pictogram Playsymbol i en skärmformad figur

2.

Vilket program din ansökan avser och information om när det sändes*

Pensel i hand

3.

Vilken typ av verk du är upphovsperson till: illustration, animation, foto, annat

Formulär med penna och klocka

4.

Hur många verk som är med i programmet eller hur lång inslaget där dina verk visas är

Mer information

För mer information kan du se om programmet finns kvar på SVT play eller UR play.

Bifoga ditt avtal med TV- eller produktionsbolaget till ansökan.

Om du redan har skickat in avtal till Bildupphovsrätt uppger du det. Avtalet behöver inte skickas in igen.

Om avtal saknas går det även bra med en fakturakopia förutsatt att betalning går att styrka.

 Vi vill ha din ansökan senast den 30 april 2023.

Kontakt 

Har du frågor eller vill veta mer om detta så kontakta oss på Bildupphovsrätt: tv@bildupphovsratt.se eller 08-545 533 80 (måndag - torsdag 09:00-12:00). 

Personuppgiftspolicy

För att vi ska kunna fördela ersättning till dig behöver Bildupphovsrätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). En detaljerad förteckning över hur dina personuppgifter behandlas och för vilket ändamål finns att läsa i sin helhet i vår integritetspolicy.