Ersättning för kopiering som sker i skolor och på arbetsplatser

IR

Sista anmälningsdag 31 mars

Här finns information om hur du registrerar uppgifter för IR

Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden, samt har bilder på vissa internetplatser kan ansöka om IR, individuell reprografiersättning.

Nu även digitala publiceringar

Från 2021 omfattas även vissa digitala publiceringar, till exempel digitala utgåvor av bok, tidning och tidskrift samt digitala läromedelsplattformar.

Pengar från Bonus kopieringsavtal

Pengarna som fördelas kommer från de kopieringsavtal som Bonus Copyright Access tecknar med till exempel skolor och arbetsplatser och som innebär att de får använda bilder fritt i undervisning.

Nej, du behöver inte vara medlem i Bildupphovsrätt eller någon annan organisation för att söka IR.

Alla typer av bilder, såsom till exempel illustrationer, grafik, måleri, skulptur, fotografier, brukskonst, textilkonst är giltig för IR.

Även så kallad infographics omfattas av IR (Observera dock att ren grafisk formgivning inte omfattas av IR).

Dessa publikationer är inte berättigade till IR
Affischer/planscher  Kopieringsunderlag, arbetsböcker, övningsböcker 
(Även bok om syftet med utgivningen är att kopieras ur) 
Almanackor Ljudböcker
Bildbanker Lärarhandledningar, varken digitala och analoga.
Bloggar (undantag gäller redaktionella bloggar kopplade till etablerad tidning/tidskrift) Nyhetsbrev
Broschyrer, promotion- och informationsmaterial
(även om ISBN-nummer finns)
Print-on-demand/egen utgivning som inte har spridning av minst 300 tryckta/nedladdade exemplar.
Bruksanvisningar och manualer Reklam
CD, DVD, USB etc Sociala medier
Diagram och tabeller * Spel, spelkort
Eget utgivet promotionsmaterial (gäller till exempel Illustratörscentrums katalog) Vykort och lösa blad (även om ISBN finns)
Grafisk formgivning  Webbplatser (undantaget läromedelsplattformar och etablerade tidningar/tidskrifter)
Handskrivna texter * Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
Kartor *  

Ingen ersättning utgår för material som inte omfattas av vid varje tillfälle gällande kopieringsavtal.

* Betraktas som litterära verk enligt upphovsrättslagen

Du anmäler dina verk på Mina sidor med hjälp av BankID

Just nu kan du söka IR för bilder i tidningar med publiceringsår 2021 och i böcker publicerade under åren 2017 – 2021. 

Sista anmälningsdag är 31 mars 2022.

I november 2021 får du besked om den ansökan som du skickade in vintern 2021. Utbetalningen görs i samband med detta.

Om vi har en korrekt e-postadress i vårt register kommer du att få en påminnelse fyra veckor (3 mars) och en vecka (24 mars) innan sista anmälningsdag 31 mars.

Bilder i digitala böcker

Nu kan du även söka IR för digitala böcker, så kallade e-böcker.

E-böcker ska vara utgivna under ett separat ISBN-nummer. 

Du kan ansöka om IR för bilder i böcker (både analoga och digitala), samt för digitala plattformar inom områdena skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Numera omfattas alltså även e-böcker (dock inte ljudböcker).

En bok har ett ISBN-nummer och kan exempelvis vara inbunden i pocketformat i kartonnage häftad eller ha ringpärmar.

Seriealbum, nothäften, avhandlingar och statens offentliga utredningar (SOU) omfattas också av IR.

För digitala läromedelsplattformar måste du, om den inte är drivs av något av Läromedelsföretagen, kunna visa att den är allmänt använd i undervisning.

För böcker utgivna på eget förlag, eller via print-on-demand, gäller förutom ISBN-nummer, att boken har en dokumenterad spridning om minst 300 exemplar.

Varje utgåva ska ha ett unikt ISBN-nummer; En tryckt bok och en e-bok ska ha var sitt ISBN (gäller även för tex pocketutgåvan). Du kan söka IR för varje unikt ISBN-nummer förutsatt att boken är utgiven under de senaste 5 åren.

Broschyrer omfattas inte av IR, även om ISBN-nummer finns. För att klassas som bok inom IR-systemet ska boken, utöver att den ska ha ISBN-nummer*, vara minst 49 sidor eller ha minst 10 000 ord. Boken ska också ha en författare eller ansvarig utgivare.

Särskilda regler gäller för egenutgivna böcker och för böcker utgivna via print-on-demand/nedladdningstjänster.

* Undantag gäller för bilderböcker för små barn.

Grundregeln är att en bok måste ha ett ISBN-nummer för att vara berättigad till IR.

Om du har en bok som saknar ISBN så kan du höra av dig till kansliet med en beskrivning av boken och en motivering till varför du anser att den bör ge IR. I vissa fall kan du få besked av handläggaren relativt omgående annars tas frågan till IR-nämnden för avgörande.

Du kan söka IR för boken först efter att du fått ett godkännande från kansliet. Om sista anmälningsdag har passerat så får du hjälp av handläggaren att registrera boken (förutsatt att din fråga är inskickad innan sista anmälningsdag).

Bilder i dagspress

Du kan ansöka om IR för bilder i dagspress som ”har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden" .

Dagspress kommer ut med minst ett nummer i veckan.

Bilder i tidskrifter

Du kan ansöka om IR för bilder i tidningar/tidskrifter som kommer ut med minst 4 nummer per år och som har utgivningsbevis från PRV.

Alla bildskapare

Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden, samt har bilder på vissa internetplatser kan ansöka om IR.

Ersättningssystemet är öppet för alla bildupphovspersoner oavsett om de tillhör en organisation eller inte.

Efterlevande till upphovspersoner

Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsman har rätt till ersättning. 

Förvärvade rättigheter

Den som förvärvat en upphovspersons bildsamling inkluderande de rättigheter som genererar IR kan erhålla ersättning.

Kontakta Bildupphovsrätt om du har förvärvat en upphovspersons bildsamling så berättar vi vilka kriterier som måste uppfyllas.

Utgivare kan inte söka IR.

Alla frågor och svar om IR

Vi har samlat ihop alla frågor och svar om IR på en enda sida.

Du registrerar dina uppgifter via Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan).

På Mina sidor kan du även se de uppgifter du anmält tidigare år och de utbetalningar som du fått.

Nej, du ska bara anmäla IR en gång per publicering.

Bilder i en bok måste anmälas inom 5 år från och med bokens utgivningsår, men publiceringar i tidningar och tidskrifter ger bara ersättning året efter publicering.

Du skickar bara in det som du inte redan har anmält.

Du kan tyvärr inte rätta tidigare inskickade uppgifter på Mina sidor.

Rättelser skickas via epostmeddelande till ir [@] bildupphovsratt.se (det går också bra att skicka vanligt brev). Skriv Rättelse i ämnesraden och förklara vilken uppgift som är felaktig så hjälper vi dig att rätta informationen.

Ange ditt födelsedatum och fullständiga namn så återkommer så snart vi kan.

En bok (inklusive e-böcker) ger ersättning de fem första åren efter utgivningsåret. Om boken ges ut igen och får ett nytt ISBN-nummer, eller om det finns flera olika utgåvor av en och samma bok, men med olika ISBN-nummer så kan man söka för samtliga dessa. Däremot tillåter inte rena nytryck (samma ISBN-nummer) förlängd ersättningstid.

För läromedelsplattformar gäller det år som bilden laddades upp och de följande fem åren efter det.

Bilder i tidningar ger bara ersättning en gång. Du måste alltså se till att rapportera in dessa bilder direkt när kalenderåret är slut för att få möjlighet att få IR för dem. Detta gäller även digitala publiceringar, både de som är rena nättidningar och de som förekommer både i analog och digital form.

IR fördelas och betalas ut i slutet av november. Ungefär en vecka innan utbetalningen kommer en specifikation att skickas ut till dig där du får en sammanställning över vad ersättningen gäller. Även du som hamnar under minimigränsen för vad som ger ersättning får en specifikation per post.

Glöm inte att meddela Bildupphovsrätt om dina kontouppgifter ändras.

Pengarna för IR-ersättningen kommer från skolor och högskolor, samt arbetsplatser som betalar en årlig avgift till Bonus Copyright Access för att få använda bilder fritt i undervisningen ur bland annat läromedel och andra böcker tidningar och tidskrifter, men också vissa publiceringar på internet.

Rapporterar du bild i dagspress måste du ange om fotografierna/bilderna är tagna/gjorda/levererade som anställd på tidningen eller som frilans.

Begreppet är inte helt heltäckande, i viss mån får man tänka; anställd (hos den som publicerar bilden) eller inte.
Om inte = frilans.

Skälet till att vi behöver denna information är att ersättningen fördelas från två olika fördelningspotter.

Retroaktiv ersättning betalas endast ut om det är Bildupphovsrätt som orsakat felet och då endast för föregående år.

I samband med utbetalningen får du en rapport över vilka bilder som är med i fördelningen och vilken ersättning du har erhållit. Kontrollera rapporten och hör av dig till kansliet om du anser att uppgifterna är felaktiga.

Alla fel ska anmälas skriftligt till Bildupphovsrätt antingen via e-post eller brev. Om inga förändringar/ rättelser kommer in till Bildupphovsrätt före nästa års fördelning godtas betraktas uppgifterna som godkända av dig och ingen ny ansökan behöver göras.

Det finns ett belopp reserverat om Bildupphovsrätt gör fel vid inmatningar eller misstag i bedömningen av en ansökan. Inga andra fel och misstag täcks av reservationen.