IR för digitala publiceringar

Användningsformer som inkluderas från 2021

  • e-böcker med ISBN
  • vissa onlinetidningar som är att betrakta som tidskrifter eller motsvarande

Mer pengar att fördela

I och med att digitala användningar nu omfattas så kommer det att bli mer pengar att fördela framför allt för tidningar och tidskrifter.

Precis som tidigare så fördelas ersättningen lika på alla bilder som är berättigade och därför kan beloppet per bild öka eller minska beroende på hur många bilder som finns i systemet och hur många upphovspersoner som ska dela på pengarna.

För digitala användningar gäller särskilda regler

En publicering i en dagstidning och en samtidig uppläggning på tidningens nätutgåva räknas som en (1) publicering. Detta gäller även om tidningen har flera plattformar (typiskt; pdf-version, webb, app och sociala medier) för publicering. Du kan även få ersättning om bilden endast är använd på tidningens nätutgåva.

Om bilden publiceras i ett annat sammanhang, alltså publiceras igen, räknas den som en ny bild enligt IR.

Samma princip gäller en tidskrift som har flera publiceringsplattformar.

Samma bild i papperstidningen och på nyhetssajten räknas som en publicering

Generellt har beslutats att en publicering i en dagstidning och en samtidig uppläggning på tidningens nätutgåva räknas som en (1) publicering. Detta gäller även om tidningen har flera plattformar (typiskt; pdf-version, webb, app och sociala medier) för publicering. Detta gäller även tidskrifter och deras webbversioner.

(Om bilden publiceras i ett annat sammanhang, alltså publiceras igen, räknas den som en ny bild enligt IR.)

Regeln ovan utgår ifrån att uppladdningen till webbsidan görs simultant med att den tryckta tidningen går ut till läsaren, vilket i princip aldrig är fallet. I bästa fall laddas en artikel laddas upp på kvällen och finns att läsa i den tryckta dagstidningen nästa morgon, men redan där blir det två olika datum. Många tidningar publicerar också sina artiklar flera dagar innan den syns i den tryckta papperstidningen.

Det alltså finns ingen exakt tidsgräns för samma artikel på digital och analog utgåva, men de flesta fall som i praktiken finns i IR-sammanhang klassas som en och samma användning.

Exempel DN

En publicering i DN:s papperstidning gav tidigare 1 poäng. Från och med nu omfattas DN:s papperstidning och pdf-version och dn.se, men publiceringen ger fortfarande bara 1 poäng, om det är samma bild, i samma artikel överallt och bilderna är publicerade vid samma tillfälle. 

Om fotografen har ytterligare bilder utlagda endast på dn.se kan dessa också anmälas och få 1 poäng per bild/utläggningsdatum.

Om fotografiet används igen en annan dag, anmäls det igen med ett nytt användningsdatum – och får då 1 ny poäng.

Varje utgåva ska ha ett unikt ISBN-nummer; En tryckt bok och en e-bok ska ha var sitt ISBN (gäller även för tex pocketutgåvan). Du kan söka IR för varje unikt ISBN-nummer förutsatt att boken är utgiven under de senaste 5 åren.

Broschyrer omfattas inte av IR, även om ISBN-nummer finns. För att klassas som bok inom IR-systemet ska boken, utöver att den ska ha ISBN-nummer, vara minst 49 sidor* eller ha minst 10 000 ord*. Boken ska också ha en författare eller ansvarig utgivare.

Särskilda regler gäller för egenutgivna böcker och för böcker utgivna via print-on-demand/nedladdningstjänster.

* Undantag gäller för bilderböcker för små barn, där bokens sidantal tillåts understiga 49 sidor.

Bildupphovsrätt frågar inte längre om en bild är analog eller digital eftersom poängen för en bild är densamma oavsett.

Bildupphovsrätt behöver veta hur många unika bilder som publicerats vid ett och samma publiceringstillfälle.

Huvudregeln är att en samtidig publicering i en tryckt dagstidning och uppläggning på tidningens nätutgåva räknas som en (1) publicering. Detta gäller även om tidningen har flera plattformar (typiskt; pdf-version, webb, app och sociala medier) för publicering.

Om bilden publiceras i ett annat sammanhang, alltså publiceras igen, räknas den som en ny bild enligt IR.

 

Det innebär att om du till exempel har en (1) bild som publiceras i Expressens pappersutgåva och på deras webb så anger du publiceringsdatum och 1 stycken bild. Om bild publiceras igen vid ett senare tillfälle eller i ett annat sammanhang så registrerar du det som en ny publicering.

Har du en bild i en tidskrift som kanske även finns digitalt via en tidningsapp så gör du likadant, du anger publiceringsdatum eller utgivningsnummer och antal bilder.

 

Läs mer om digitala publiceringar här.

För närvarande ersätts högst 10 bilder per nummer/publicerings­datum för tidning/tidskrift.

Tyvärr omfattas inte utsändande företag som SVT, TV4 eller Sveriges radio.

Deras webbsidor klassas inte som självständiga nyhetssajter utan som ett komplement till kärnverksamheten.