Frågor och svar om IR

Vem kan söka IR?

Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden, samt har bilder på vissa internetplatser kan ansöka om IR. Ersättningssystemet är öppet för alla bildupphovspersoner oavsett om de tillhör en organisation eller inte.

Från anmälningsåret 2021 omfattas även vissa digitala publiceringar, till exempel digitala utgåvor av bok, tidning och tidskrift samt digitala läromedelsplattformar.

Även efterlevande som ärvt upphovsrätten efter en upphovsman har rätt till ersättning. Kontakta Bildupphovsrätt om detta gäller dig så berättar vi hur du ska gå tillväga.

Den som förvärvat en upphovspersons bildsamling inkluderande de rättigheter som genererar IR kan erhålla ersättning. Kontakta Bildupphovsrätt om du har förvärvat en upphovspersons bildsamling så berättar vi vilka kriterier som måste uppfyllas.

Utgivare kan inte söka IR.

Nej, du ska bara anmäla IR en gång per publicering.

Bilder i en bok måste anmälas inom 5 år från och med bokens utgivningsår, men publiceringar i tidningar och tidskrifter ger bara ersättning året efter publicering.

Du skickar bara in det som du inte redan har anmält.

Nej, du behöver inte vara medlem i Bildupphovsrätt eller någon annan organisation för att söka IR.

Hur gör man när man söker IR?

Du registrerar dina uppgifter via Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan).

På Mina sidor kan du även se de uppgifter du anmält tidigare år och de utbetalningar som du fått.

Bildupphovsrätt använder säker inloggning med BankID för att skydda din identitet och dina kontouppgifter.

Eftersom det varje år rapporteras in tusentals publiceringar så minskar risken avsevärt för att felaktiga uppgifter matas in om varje upphovsperson själv registrerar uppgifterna.

Kontakta ir [snabel-a] bildupphovsratt.se om du av någon anledning inte kan använda Mina sidor (du kanske saknar dator eller BankID).

Tänk på att vara ute i god tid innan sista anmälningsdag.

Praktiska frågor

Alla typer av bilder, såsom till exempel illustrationer, grafik, måleri, skulptur, fotografier, brukskonst, textilkonst är giltig för IR.

Även så kallad infographics omfattas av IR (Observera dock att ren grafisk formgivning inte omfattas av IR).

Varje gång en bild är återgiven i eller på omslaget av en bok/tidning räknas det som 1 bild även om det är samma bild som återkommer.

Ett uppslag över två sidor räknas som 1 bild. I ett seriealbum räknas varje ruta som 1 bild. I en flora räknas varje blomma som 1 bild (om de inte har en gemensam bakgrund i såna fall räknas de som 1 bild).

Om det är fotografier som du själv tagit av dina egna konstverk får du bara söka en typ av ersättning (dvs antingen Annan bild eller Fotografi) för bilden.

För närvarande ersätts högst 50 bilder per bok respektive 10 bilder per nummer/publicerings­datum för tidning/tidskrift.

Har du egna exemplar av böcker som du har bilder i så hittar du de flesta uppgifterna du behöver i bokens kolofon. Annars kan du till exempel titta bland de underlag och redovisningar som har gett dig ersättning under åren eller kontakta din uppdragsgivare.

Om du saknar information om en bok som du finns utgiven i så kan du söka i Kungliga bibliotekets databas Libris. Där kan du söka både på titel och på ISBN-nummer och få fram information om till exempel utgivningsår, förlag och författare.

Datum och perioder

Viktiga datum 2021 - 2022
Utbetalning av IR nov/dec 2021
Sista ansökningsdatum 31 mars 2022
Gäller böcker med utgivningsår 2017 - 2021
Gäller tidningar/tidskrifter med publiceringsdatum 2021
Utbetalning av IR nov/dec 2022
   

 

Just nu (fram till 31 mars 2022) kan du anmäla IR för tidningar (även online) med publiceringsår 2021 samt böcker (inklusive e-böcker) och läromedelsplattformar med publiceringsår 2017 - 2021.

Från och med 1 januari 2022 kan du även anmäla publiceringar med utgivningsår 2022. Dessa kommer dock inte att ge någon ersättning förrän hösten 2023.

Skillnad på Annan bild och Fotografi

Inom IR så skiljer vi på Fotografi och Annan bild. 

Fotografi är ett fotografi. Annan bild är allt annat än fotografi. 

Skälet är de olika potter som ska fördelas inom IR.

 

Du får bara söka en ersättning per bild

Du får bara söka IR för bilder som du själv är upphovsperson till. Antingen en teckning, en oljemålning, ett konsthantverk, en skulptur eller någon annan form av bildkonst. Denna typ kallas alltså för ”Annan bild”.

Dessutom kan du söka IR för fotografi som är en egen kategori.

Om du själv har tagit ett foto av ditt egna verk så måste du välja om du vill söka IR foto eller IR Annan bild, du får inte söka två ersättningar för samma bild.

Jag har firma

Har du enskild firma fyller du i organisationsnummer och företagsnamn. Om omsättningen för din konstnärliga verksamhet understiger 30 000 kronor vill vi att du meddelar oss det eftersom det har betydelse för rapporteringen till Skatteverket.

Om ditt företag har en annan bolagsform än enskild firma så behöver du fylla i en särskild blankett. Blanketten är generell och gäller alla ersättningar som Bildupphovsrätt hanterar.

Rättelser och samarbeten

Du kan tyvärr inte rätta tidigare inskickade uppgifter på Mina sidor.

Rättelser skickas via epostmeddelande till ir [@] bildupphovsratt.se (det går också bra att skicka vanligt brev). Skriv Rättelse i ämnesraden och förklara vilken uppgift som är felaktig så hjälper vi dig att rätta informationen.

Ange ditt födelsedatum och fullständiga namn så återkommer så snart vi kan.

För böcker

Om det är färre bilder än 50 i boken så delar ni antalet bilder per upphovsperson och anger den siffran.

Om antalet bilder i boken överstiger 50 så delar ni 50 med antalet upphovspersoner och anger den siffran.

 

För tidningar/tidskrifter

Om det är färre bilder än 10 per tidningsutgåva så delar ni antalet bilder per upphovsperson och anger den siffran.

Om antalet bilder i tidningen överstiger 10 så delar ni 10 med antalet upphovspersoner och anger den siffran.

Detta kan du inte registrera för IR

Dessa publikationer är inte berättigade till IR
Affischer/planscher  Kopieringsunderlag, arbetsböcker, övningsböcker 
(Även bok om syftet med utgivningen är att kopieras ur) 
Almanackor Ljudböcker
Bildbanker Lärarhandledningar, varken digitala och analoga.
Bloggar (undantag gäller redaktionella bloggar kopplade till etablerad tidning/tidskrift) Nyhetsbrev
Broschyrer, promotion- och informationsmaterial
(även om ISBN-nummer finns)
Print-on-demand/egen utgivning som inte har spridning av minst 300 tryckta/nedladdade exemplar.
Bruksanvisningar och manualer Reklam
CD, DVD, USB etc Sociala medier
Diagram och tabeller * Spel, spelkort
Eget utgivet promotionsmaterial (gäller till exempel Illustratörscentrums katalog) Vykort och lösa blad (även om ISBN finns)
Grafisk formgivning  Webbplatser (undantaget läromedelsplattformar och etablerade tidningar/tidskrifter)
Handskrivna texter * Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
Kartor *  

Ingen ersättning utgår för material som inte omfattas av vid varje tillfälle gällande kopieringsavtal.

* Betraktas som litterära verk enligt upphovsrättslagen

Du kan inte anmäla bilder i lärarhandledningar för IR.

Dessa är framtagna för den enskilde läraren och inte för undervisningen i sig, så kopieringsbenägenheten för undervisning är minimal.

Lineart och färgläggning

Du som gjort linjeteckningar, hjälpt till vid färgläggning eller liknande kan tyvärr inte söka IR för dessa verk.

Den typen av arbete är inte – även om det naturligtvis är hantverksmässigt skickligt gjort – upphovsrättsligt skyddat på ett sånt sätt som krävs för IR.

ISBN-nummer

Grundregeln är att en bok måste ha ett ISBN-nummer för att vara berättigad till IR.

Om du har en bok som saknar ISBN så kan du höra av dig till kansliet med en beskrivning av boken och en motivering till varför du anser att den bör ge IR. I vissa fall kan du få besked av handläggaren relativt omgående annars tas frågan till IR-nämnden för avgörande.

Du kan söka IR för boken först efter att du fått ett godkännande från kansliet. Om sista anmälningsdag har passerat så får du hjälp av handläggaren att registrera boken (förutsatt att din fråga är inskickad innan sista anmälningsdag).

Ibland ges flera böcker ut tillsammans under ett enda ISBN-nummer.  Det kan till exempel vara små barnböcker (så kallade Pixi-böcker) eller läromedel som ges ut som ”ett paket”.

Dessa ska rapporteras som om det vore en enda bok och du anger ”paketnamnet”, ISBN-numret och det totala antal bilder du har i samlingen.

Varje utgåva ska ha ett unikt ISBN-nummer; En tryckt bok och en e-bok ska ha var sitt ISBN (gäller även för tex pocketutgåvan).

Du kan söka IR för varje unikt ISBN-nummer.

 

Kungliga biblioteket skriver på sin hemsidaDen tryckta boken och e-boken behöver olika ISBN. Om e-boken kommer att ges ut i olika format och med olika rättigheter behöver du använda olika ISBN för dessa.

Typer av böcker

Du kan ansöka om IR för bilder i böcker (både analoga och digitala), samt för digitala plattformar inom områdena skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Numera omfattas alltså även e-böcker (dock inte ljudböcker).

En bok har ett ISBN-nummer och kan exempelvis vara inbunden i pocketformat i kartonnage häftad eller ha ringpärmar.

Seriealbum, nothäften, avhandlingar och statens offentliga utredningar (SOU) omfattas också av IR.

För digitala läromedelsplattformar måste du, om den inte är drivs av något av Läromedelsföretagen, kunna visa att den är allmänt använd i undervisning.

För böcker utgivna på eget förlag, eller via print-on-demand, gäller förutom ISBN-nummer, att boken har en dokumenterad spridning om minst 300 exemplar.

Nej, tyvärr. IR gäller bara svenska publiceringar (kan vara på annat språk men ska vara svenskt förlag) med svenska ISBN-nummer.

Egen utgivning och print-on-demand

För så kallad print-on-demand-utgivning och för utgivning på eget förlag (plattform etc) krävs att du ska kunna visa dokumentation på att publikationen är spridd i minst 300 exemplar. Detta eftersom IR bygger på att bilden kopieras och detta sker endast om bilden har en viss spridning.

Publikationen ska ha ISBN-nummer.

För en läromedelsplattform, som inte är producerad av ett etablerat läromedelsförlag, ska du också kunna visa att den används regelbundet i undervisningen av fler än en skola/högskola (utbildningsanordnare).

Ett förlag saknas i listan på Mina sidor

På Mina sidor väljer du förlaget, som givit ut boken du haft publiceringar i, ur en rullgardinsmeny. 

Kontakta ir@bildupphovsratt.se om förlaget du söker inte finns i listan.

Inkludera gärna titel och ISBN-nummer på boken som du vill lägga till, så går handläggningen oftast lite fortare.

Spara aldrig en bok med fel uppgifter!

Genre och nytryck

Läromedel är böcker som ges ut i undervisningssyfte. IR-reglerna säger att boken måste ges ut på ett läromedelsförlag (vara medlem i branschorganisationen Läromedelsföretagen) för att få klassas som läromedel.

Fackböcker kan vara till exempel en biografi en bok om konst, natur eller hälsa och så vidare. Fackböcker kan rikta sig till såväl vuxna som barn.

Skönlitteratur är de böcker som varken är läromedel eller fackböcker och kan precis som fackböcker vända sig till både vuxna och barn.

 

Det är bokens syfte som avgör vilken klassificering boken får. En instruktionsbok är till exempel inte nödvändigtvis läromedel även om den används i samband med en utbildning.

Ett övertydligt exempel kan vara en kurs i litteraturhistoria där man läser Hemsöborna, eller till och med Kalle Anka, men där varken Hemsöborna eller Kalle Anka kan klassas som läromedel.

 

Nej man kan inte söka IR för nya upplagor om inte den nya utgåvan har bearbetats eller uppdaterats och därmed fått ett nytt ISBN-nummer.

Vilka publiceringar kan jag anmäla

På Mina sidor väljer du den tidning du haft publiceringar i ur en rullgardinsmeny. Kontakta ir@bildupphovsratt.se om tidningen du söker inte finns i listan.

För att en tidning ska läggas till i listan behöver vissa kriterier uppfyllas:

En dagstidning ska komma ut med minst 1 nummer i veckan och ges ut på svenskt förlag för den svenska marknaden. Tidningen ska ha "till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden"

En tidskrift ska komma ut med minst 4 nummer per år och ges ut på svenskt förlag för den svenska marknaden.

För båda gäller att de ska ha utgivningsbevis från PRV.

Publiceringar av bilder på ”webbplatser med nyheter och annat dagstidningsliknande innehåll”, som alltså inte har någon tryckt upplaga, kan numera också anmälas för IR. Även här gäller att de ska ha "till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden"

Nej tyvärr. IR gäller bara svenska publiceringar (kan vara på annat språk men ska vara svenskt förlag).

Hur länge ger en bild i en tidning ersättning

Bilder i tidningar/tidskrifter ger bara ersättning en gång. Du måste alltså se till att rapportera in dessa bilder direkt när kalenderåret är slut för att få möjlighet att få IR för dem. För att få ersättning för bilder publicerade under 2021 måste du anmäla dessa senast den 31 mars 2022.

Frilans eller anställd

Rapporterar du bild i dagspress måste du ange om fotografierna/bilderna är tagna/gjorda/levererade som anställd på tidningen eller som frilans.

Begreppet är inte helt heltäckande, i viss mån får man tänka; anställd (hos den som publicerar bilden) eller inte.
Om inte = frilans.

Skälet till att vi behöver denna information är att ersättningen fördelas från två olika fördelningspotter.

Dagspress och tidskrift

Dagspress kommer ut med minst ett nummer i veckan. En tidskrift kommer ut med minst fyra nummer per år.

För båda gäller att det ska vara en så kallad periodisk skrift (kommer ut med minst fyra nummer per år) och ha utgivningsbevis från PRV.

Digital användning

Läs mer om vad som gäller digitala nyttjanden och hur du anmäler dessa.

Om själva utbetalningen

Ersättningen utgår ifrån den statistik som Bonus Copyright Access tagit fram.
De har gjort löpande undersökningar med ett stort antal lärare för att se hur kopieringen fördelar sig över olika kategorier av bilder. Utifrån dessa kategorier får vi olika potter av pengar att fördela.

Du som vill veta mer detaljerat hur ersättningen räknas ut kan göra det på den här sidan.


 

2020 delade över 2 300 personer på över 32 200 000 kr.

Ersättningen varierar utifrån hur mycket pengar vi får i kombination med hur många bilder och hur många upphovspersoner som finns i systemet vid varje fördelningstillfälle.

Läs mer om fördelningen på den här sidan.

Det minsta beloppet som betalas ut per upphovsperson är 250 kronor och det högsta 35.000 kronor för bilder i bok. För bilder i tidning/tidskrift är maxbeloppet 18 000 kronor per upphovperson.

Deklaration

Alla utbetalningar rapporteras till Skatteverket och finns förtryckta på din skattedeklaration.

Spara betalningsspecifikationen som kontrolluppgift till deklarationen. Betalningsmottagaren betalar själv in skatt för det utbetalade beloppet.

Fördelning och belopp

IR fördelas och betalas ut i slutet av november. Ungefär en vecka innan utbetalningen kommer en specifikation att skickas ut till dig där du får en sammanställning över vad ersättningen gäller. Även du som hamnar under minimigränsen för vad som ger ersättning får en specifikation per post.

Glöm inte att meddela Bildupphovsrätt om dina kontouppgifter ändras.

Det bästa sättet är att logga in med BankID på Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan) och korrigera dina uppgifter där.

Skicka sedan ett epostmeddelande till bildupphovsratt [@] bildupphovsratt.se och berätta att du uppdaterat dina betalningsuppgifter.

Om du inte har BankID kan du ringa kansliet så hjälper vi dig.

Om belopp att utbetala är 0 betyder det att du inte kommit upp i det poängvärde som är lägsta belopp att betala ut (250 kronor).

Hur länge får jag ersättning för en bild

En bok (inklusive e-böcker) ger ersättning de fem första åren efter utgivningsåret. Om boken ges ut igen och får ett nytt ISBN-nummer, eller om det finns flera olika utgåvor av en och samma bok, men med olika ISBN-nummer så kan man söka för samtliga dessa. Däremot tillåter inte rena nytryck (samma ISBN-nummer) förlängd ersättningstid.

För läromedelsplattformar gäller det år som bilden laddades upp och de följande fem åren efter det.

Bilder i tidningar ger bara ersättning en gång. Du måste alltså se till att rapportera in dessa bilder direkt när kalenderåret är slut för att få möjlighet att få IR för dem. Detta gäller även digitala publiceringar, både de som är rena nättidningar och de som förekommer både i analog och digital form.

Individuell reprografiersättning IR ersätter bildskapare för att deras bilder får kopieras på sätt som regleras i avtal mellan Bonus Copyright Access och vissa användargrupper.

Det är breda avtal som ger användarna möjlighet att ta kopior av existerande utgåvor/publiceringar och använda dessa inom sin verksamhet.

Användarna är undervisning på svenska skolor och lärosäten, företag och organisationer för interninformation samt kulturarvsinstitutioner för återanvändning av material främst riktad mot forskare och liknande. 

Pengarna för IR-ersättningen kommer från skolor och högskolor, samt arbetsplatser som betalar en årlig avgift till Bonus Copyright Access för att få använda bilder fritt i undervisningen ur bland annat läromedel och andra böcker tidningar och tidskrifter, men också vissa publiceringar på internet.

Alla typer av bilder, såsom till exempel illustrationer, grafik, måleri, skulptur, fotografier, brukskonst, textilkonst är giltig för IR.

Även så kallad infographics omfattas av IR (Observera dock att ren grafisk formgivning inte omfattas av IR).

Begränsningarna i IR-systemet finns eftersom avtalen som Bonus Copyright Access tecknar med skolor och högskolor (och som ligger till grund för IR) inte tillåter obegränsad kopiering.

Högst 15% av en bok/tidning/tidskrift får kopieras, men aldrig mer än 15 sidor, oavsett hur stor publikationen är.

Läs mer om 15/15-regeln på Bonus hemsida.

En nämnd utsedd av Bildupphovsrätts styrelse med ledamöter från organisationerna BLF, Konstnärernas riksorganisation, Journalistförbundet, Svenska fotografers förbund och Svenska Tecknare följer handläggningen av ansökningar och gör bedömning vid tveksamhet så att reglerna för utbetalning av IR tillämpas enhetligt.

Retroaktiv ersättning betalas endast ut om det är Bildupphovsrätt som orsakat felet och då endast för föregående år.

I samband med utbetalningen får du en rapport över vilka bilder som är med i fördelningen och vilken ersättning du har erhållit. Kontrollera rapporten och hör av dig till kansliet om du anser att uppgifterna är felaktiga.

Alla fel ska anmälas skriftligt till Bildupphovsrätt antingen via e-post eller brev. Om inga förändringar/ rättelser kommer in till Bildupphovsrätt före nästa års fördelning godtas betraktas uppgifterna som godkända av dig och ingen ny ansökan behöver göras.

Det finns ett belopp reserverat om Bildupphovsrätt gör fel vid inmatningar eller misstag i bedömningen av en ansökan. Inga andra fel och misstag täcks av reservationen.

Tidigare hade man möjlighet att rapportera ”försäljning av fotografier genom bildbyrå för bokutgivning”, men det var så få som nyttjade den möjligheten så vi har tagit bort den.

Om du vill anmäla några sådana publiceringar så kan du göra det genom att skicka en sammanställning över de bilder som är aktuella så tar vi in uppgifterna manuellt på kansliet.

Ämnesraden ska vara Försäljning av fotografier för bokutgivning genom bildbyrå eller liknande.

Vi behöver följande uppgifter:

  • Bildbyråns namn
  • Förlagets namn
  • Inkomstår
  • Antal bilder per bok/förlagstyp skönlitteratur/facklitteratur/läromedel

Endast bilder som fyller ovanstående kriterier kan anmälas via epost.

  1. Surfa till Bildupphovsrätts Mina sidor (du hittar även länken bland menyerna till höger allra högst upp på den här sidan) på din dator
  2. Klicka på "Logga in med mobilt BankID från valfri enhet (t ex mobil eller läsplatta)"
  3. Fylla i ditt personnummer (fortfarande på datorn)
  4. Därefter öppnar du din telefon eller läsplatta och startar BankID-appen
  5. Legitimera dig med BankID-appen
  6. Gå tillbaka till datorn så loggas du in på Mina sidor

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome för att Mina sidor ska fungera så bra som möjligt.

Du kan ladda ner Chrome via Google.

Vi har problem med webbläsare som är blockerade för så kallade popup-fönster, framför allt i Mac/Iphone-miljö. Det innebär att det kan vara svårt för vissa att öppna utbetalningsspecifikationerna under knappen Godkända verk och tidigare utbetalningar.

Man kan tillfälligt ta bort spärren. I telefonen går man in i inställningarna, söker fram safari och klickar på knappen för blockerade popupfönster.

I webbläsaren Safari (standard i Mac-miljö) bör man få en fråga i webbläsaren som säger att ”vi har blockerat ett popuppfönster – vill du ändå öppna” (eller liknande).

 

Vår rekommendation är att man använder webbläsaren Google Chrome när man använder Mina sidor eftersom sajten är bäst anpassad för Chrome. 

Du laddar ner programmet via Google.