Utbetalningar

Bildupphovsrätt samlar löpande in ersättning för anslutna medlemmars räkning. Några av de ersättningar vi administrerar har även icke-anslutna rätt till och kan därför sökas av och fördelas till alla bildskapare. Hur stort belopp som betalas ut beror på hur mycket verken använts och till vad. En enstaka reproduktion i reklamsyfte ger t ex mer ersättning än en bild som laddats upp i ett digitalt arkiv. Läs mer om hur du söker de olika ersättningarna här eller i menyn För upphovspersoner

 

 

Så fördelas pengarna 

 

Grundprincipen är att så direkt fördelning som möjligt genom rapportering ska ske. Det vill säga den bildskapare vars verk använts får ersättning för just den användningen. Det är kunderna som rapporterar in vilket verk de har använt.   

 

Ersättningar baseras på intäkter från: Avtal och avtalslicenser Reproduktion och exemplarframställning Följerätt från konsthandeln Statligt anslag (IV) Systerorganisationer utomlands.

 

Matchning: Rapporter och underlag som kommer in till Bildupphovsrätt identifieras och matchas mot uppgifterna om rättighetshavare som finns i vår databas. 

 

Fördelning: Intäkterna fördelas enligt de fördelningsprinciper som fastställts av Bildupphovsrätts årsstämma. Ett avdrag för administrativa omkostnader görs innan utbetalning. 

 

Utbetalning: Bildupphovsrätt betalar ut ersättning vid sex tillfällen per år: i mars maj juni september november och december. I samband med att utbetalning görs skickas en specifikation hem till dig per post. Där ser du vad du har fått betalt för. Utbetalning görs till det konto du har anmält till Bildupphovsrätt. Glöm inte att ändra uppgifter om du byter bank eller flyttar! Belopp under 100 kronor betalas inte ut de sparas till nästa utbetalningstillfälle. 

 

Till svenska och utländska bildskapare: Ersättningen går till bildskapare vars verk har använts eller till den som ärvt rättigheter. I de fall när upphovspersonerna är anslutna till en systerorganisation utomlands skickas inkasserade pengar vidare till respektive organisation som i sin tur fördelar ersättningen till rättighetshavarna. 

 

 

I listan nedan ser du detaljerad information om vad som gäller för respektive ersättning.

Insamlandeperiod =  den period då användare (t ex auktionshus) betalar in sina fakturor till Bildupphovsrätt. 

 

Följerätt

 

Insamlandeperiod

betalas ut 

1 januari - 30 april

november

1 maj - 31 augusti

mars

1september - 31 december

juni

 

Från ersättningen görs 20% administrationsavdrag samt dras 25% moms på administrationsavdraget. Följerätten är momsfri och momsen gäller alltså endast Bildupphovsrätt arbete dvs administrationsavdraget. Exempel: Följerättsbelopp 1000 kr - administrationsavdrag 200 kr - moms på administrationsavdraget 50 kr = 750 kronor i utbetalt belopp. (Ersättningar från utländsk systerorganisation har ett administrationsavdrag på 10%).

 

Ett exempel på hur processen för insamling och utbetalning går till:  

  • Januari - Ett konstverk säljs på ett auktionshus.
  • Maj - Auktionshuset redovisar vilka försäljningar som gjorts (sker 1-4 ggr per år).
  • Juni - Bildupphovsrätt går igenom alla redovisningar manuellt granskar och börjar fakturera auktionshusen.   
  • Juli - Fakturorna börjar betalas in till Bildupphovsrätt. 
  • November - Bildupphovsrätt betalar ut följerätt till upphovspersonerna för de fakturor som betalats in till oss under insamlandeperioden maj-augusti. 
     

 

Reproduktion

 

Insamlandeperiod

betalas ut

1 januari - 30 juni

september

1 maj - 31 december

mars

 

Från ersättningen görs 20% administrationsavdrag samt ett påslag om 6% kulturmoms. Ersättningen är momsbelagd. Momsen kan variera mellan 6% och 25% beroende på om det gäller bild eller foto.
Exempel:Reproduktionsbelopp 1000 kr - administrationsavdrag 200 kr + moms 48 kr = 848 kronor i utbetalt belopp. (Ersättningar från utländsk systerorganisation har ett administrationsavdrag på 10%).

 

 

SVT/UR

 

Insamlandeperiod

betalas ut 

1 januari - 30 juni

november

1 maj - 31 december

maj

 

Från ersättningen görs ett administrationsavdrag om 15% samt ett momspåslag. Momssatsen är 6% för icke fotografisk bild och 25% för fotografisk bild.
Exempel: se reproduktionsersättningen.

 

 

IR Individuell reprografiersättning

 

Registrera dina bilder

betalas ut

Sista inlämningsdag är 1 juni varje år. 

november

 

Från ersättningen görs ett administrationsavdrag om 15% samt ett momspåslag. Momssatsen är 6% för icke fotografisk bild och 25% för fotografisk bild.

 

IV Individuell visningsersättning

 

Anmäl själv sålda verk 

betalas ut 

Sista anmälningsdag är 15 september

december

 

Inga avdrag eller påslag görs. IV är ett statsanslag ur kulturbudgeten som fördelas av Bildupphovsrätt.