Vanliga frågor om upphovsrätt

Hur länge är en bild upphovsrättsligt skyddad?

Skyddet varar i 70 år efter det år upphovspersonen dog. Fotografiska verk skyddas i 70 år efter det år upphovspersonen dog medan fotografiska bilder är skyddade i 50 år efter bildens framställningsår.

 

 

Hur får jag använda ett konstverk som jag äger?
Upphovsrätten följer inte med äganderätten. Det innebär att en ägare av ett konstverk inte har rätt att återge verket i t ex broschyrer eller på vykort om man inte har avtalat annat med upphovspersonen. Det gäller för såväl museer som privatpersoner. Däremot får ägare av ett konstverk visa verket offentligt utan tillstånd från upphovpersonen.

 

 

Varför måste jag betala ersättning till Bildupphovsrätt när jag köpt bilden från en bildbyrå?
Om ett fotografi föreställer ett konstverk finns det två olika upphovspersoner som är berörda då fotografiet nyttjas. Fotografen har ett skydd för fotografiet och konstnären har skydd för konstverket. Den ersättning som betalas till bildbyrån avser fotografiets rätt samt deras leverans av bilden. Ersättningen som betalas till Bildupphovsrätt vidarebefordras till konstnären.

 

 

Hur ska upphovspersonens namn anges?
Huvudregeln är att upphovspersonens namn alltid skall anges i anslutning till bilden. Om nyttjandet av en bild är baserat på ett tillstånd från Bildupphovsrätt skall namnet anges på följande sätt: © Konstnärens namn/Bildupphovsrätt+årtal. Copyright-tecknet får användas av alla. Det fungerar som en upplysning om att bilden är skyddad och anger namnet på den som innehar upphovsrätten.

 

 

Hur gör jag om jag vill använda en skyddad bild?
Innan bilden nyttjas måste man få ett tillstånd från Bildupphovsrätt eller upphovspersonen. Då många bildkonstnärer såväl utländska som svenska är anslutna till Bildupphovsrätt är det enklast att kontakta Bildupphovsrätt först. Om rättigheterna inte förvaltas av Bildupphovsrätt skall upphovspersonen kontaktas. Med tillståndet följer en skyldighet att erlägga ersättning.

 

 

Hur gör jag om jag måste förändra en bild innan jag använder den?
Alla förändringar t ex beskärningar kräver ett särskilt tillstånd från upphovspersonen. Det är därför viktigt att Bildupphovsrätt får information om detta innan tillstånd utfärdas.

 

 

Vad gäller när jag har hittat en bild på internet som jag vill använda?
Det upphovsrättsliga skyddet omfattar även bilder på Internet och samma regler gäller som om bilden ursprungligen fanns i en bok. Ibland anges att bilden är "fri från copyright" vilket inte alltid är korrekt. När det gäller enklare bilder som t ex Clip-art kan det stämma men om det rör sig om konstbilder bör Bildupphovsrätt eller upphovspersonen alltid kontaktas innan bilden nyttjas.

 

 

Vad händer om jag inte kan hitta upphovspersonen?
Om man ska använda en skyddad bild och inte kan få tillstånd har man inte rätt att använda bilden. Det spelar ingen roll om man har ansträngt sig och försökt söka upphovspersonen på olika sätt som t ex genom skattemyndigheten tingsrätten och kyrkoböcker. Om man inte har tillstånd kan man göra sig skyldig till ett upphovsrättsligt intrång. I vissa situationer är dock upphovspersonens rätt inskränkt till exempel i samband med rapportering av en dagshändelse i en tidning och därmed behövs inte tillstånd.