Vet du att ett konstverk sålts?

Vet du att ett konstverk sålts, men är osäker på om säljaren har betalat in följerätt till Bildupphovsrätt?

Fyll i följande uppgifter till oss så kontrollerar vi om följerätt är berättigat och om ersättningen är redovisad till Bildupphovsrätt.

 

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig behöver Bildupphovsrätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). En detaljerad förteckning över hur dina personuppgifter behandlas och för vilket ändamål finns att läsa i sin helhet i vår integritetspolicy.

 

 

 

*** För lista med minimipris för de 3 senaste åren se Minimiförsäljningspris

Ange den konsthandlare eller det auktionsverk som sålt verket. Om säljaren inte är yrkesverksam anges köparen, om köparen inte är yrkesverksam anges förmedlaren. Försäljningar mellan privatpersoner omfattas inte.
Ange det datum då försäljningen genomfördes. (ÅÅÅÅ-MM-DD).
Har handlaren märkt föremålet med följerätt (vanligen F, följerätt, D, DdS, droit de suite eller konstnärsavgift)?
Klistra in en webblänk (en URL) till försäljningen.
Ange gatu- eller postadress till auktions- eller konsthandlaren om webblänk inte lämnats ovan.
Ange det unika katalognummer, varunummer eller utropsnummer som konsthandlaren eller auktionshandlaren har gett föremålet.
Ange hammarslagspriset /det klubbade priset. Observera att beloppet måste överstiga det minimipris*** som var aktuellt vid försäljningen.