Har du en fråga till oss? Skriv ditt sökord här och se om svaret redan finns här på hemsidan!

Genom Bildupphovsrätt får upphovspersoner ersättning när bilder nyttjas