Så bestäms rättighetshavare till en avliden konstnär